Brandflyg

Här finns information till er som är ansvariga för brandflyg och som ni bör förhålla er till för att brandflygssäsongen ska flyta på så bra som möjligt.

Brandflygrapporterna skickas in via det anpassade webbformuläret för brandflyg på hemsidan. Länk till det formuläret finns här: https://ffk.se/brandflygrapport/

Dokument som beskriver brandflyget säsong 2017 samt instruktioner för namngivning av TBOS-uppdrag kan hämtas i dokumentarkivet eller direkt via denna länk Brandflyg FFK 2017

Rapporterna skickas in löpande till kårstaben under säsongen så att rapportering på MSB:s hemsida också kan göras löpande. Senast den 7:e varje månad kontrollerar brandflygansvarig att alla rapporter är inskickade och skickar därefter, senast den 7:e varje månad, en bekräftelse till flygrapport@ffk.se.

För oktober gäller den 2:a oktober då MSB stänger för inrapportering på deras hemsida den 10:e oktober.

Flygtiden rapporteras som blocktid med 6-minuters intervall så att det endast blir en decimal för lättare hantering.

Dessa personer har vi som brandflygsansvariga och som också får automatiska mail på brandflygrapporterna:

Län Namn E-postadress
C-län Sune Pettersson sune.017317565@telia.com
F-län Oddbjörn Nilsen

Jörgen Hjort

ooddbjorn.nilsen@telia.com

jh@bufab.com

G-län Rolf Lundström rolfvl@telia.com
H-län Bo Forsberg forbo44@gmail.com
I-län Jan Åhlberg jan.ahlberg@telia.com
K-län Anders Falk

Christian Darnell

Torsten Norberg

falknanders@telia.com

Christian.darnell@gmail.com

ffk@skarupsgard.se

N-län Södra 1 Lennart Persson brandflygetvarberg@gmail.com

lennart.persson@finspong.com

N-län Norra 2 Arto Suomäki artos@stubinen.com
O-län 1 Roger Axelsson roger@kvalitetsutveckling-rax.se
O-län 4 Åke Fischer ake.fischer@telia.com
P-län (Slinga O2) Anton Vialle anton.vialle@visonhb.se
R-län (Slinga O3 Nils Martin Karlsson nils.martin.karlsson@gmail.com
Z-län Södra Börje Jonasson borje.jonasson@telia.com
Z-län Norra Bernt Norberg bernth.sandviken@telia.com

 

Detta betyder att samtliga ansvariga i ett specifikt län får kopia på alla rapporter som skickas in för det länet, dvs de får inte endast för den slingan de är ansvariga för.

Benämningar för brandflyg i TBOS samt hantering av information:

Räddningstjänster inom en del län har framfört synpunkter på någon form av enhetliga benämningar av uppdrag samt önskemål om rensning av uppdrag som inte är aktuella.

Under 2016 användes inom slinga O1 i Västra Götalands län en rutin som fungerade bra för uppdragsgivarna. Se bifogad fil ”Benämningar i TBOS för brandflyg_rev2”.

Ladda gärna ner dokumenten som beskriver brandflyg och hanteringen kring detta och dela ut till de som behöver ta del av informationen.

Kontakta Natalia Grudzinska på Kårstaben, eller Roger Axelsson Kvalitetsansvarig, roger@kvalitetsutveckling-rax.se, om du har några funderingar kring brandflyget.

 

Login

13 − sju =

Lost your password?