Planerade Utbildningar

VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG TILL 2017 ÅRS UTBILDNINGAR! 

För samtliga utbildningar krävs ett godkännande från respektive länsflygavdelning. Närmare information om din kurs skickas via mail till dig någon/några veckor innan kursstart.

INTRESSEANMÄLAN

 Läs mer om ersättningsregler ex.vis SGI vid ubildning OBS! Underlag för ersättning måste tas med vid varje utbildningstillfälle!

Förkortningar
GU = Grundutbildning
KU = Kompletteringsutbildning
RU = Repetitionsutbildning
IU = Instruktörsutbildning
HV = Hemvärnsflyggrupp
FIG = Flyginsatsgrupp
RG = Resursgrupp
YP = Young Pilots
ESO = Enligt Senare Order

 
Utbildningar 2017
Vecka Datum GU/KU/RU/YP – Utbildningar – Behöriga grupper – Information Plats
Februari
v.5 3-4/2 YP – Styrelsemöte Västerås
v.7 13/2 GU – Foto & Bild – HV Bohusdal O-län
v.7 18-19/2 YP – Kickoff Västerås
v.8 20-23/2 Grundutbildning inkl. UWE – Alla medlemmar Västerås
v.9 27/2 GU – Foto & Bild – HV Västerbotten AC-län
Mars
v.10 11-12/3 YP – Grundutbildning Västerås
v.11 13-15/3 GU – Trafikverket järnväg – FIG Västerås
v.12 23/3 Styrelsemöte Västerås
v.13 27-30/3 Grundutbildning inkl. UWE – Alla medlemmar FULLBOKAD Västerås
April
v.14 3-4/4 GU – MEK – HV Västerås
v.15 10-12/4 GU/RU – Span – HV Skövde R-län
v.15 10/4 KU – Kraftnätsövervakning – FIG RSU-län Lokalt ESO
v.15 11/4 KU – Kraftnätsövervakning – FIG RSU-län Lokalt ESO
v.15 12/4 KU – Kraftnätsövervakning – FIG RSU-län Lokalt ESO
v.15 13/4 KU – Kraftnätsövervakning – FIG RSU-län Lokalt ESO
v.17 24-27/4 GU – Lågflyg – HV/FIG FULLBOKAD Västerås
Maj
v.19 8-10/5 GU – SAR – FIG FULLBOKAD Västerås
v.19 8-9/5 GU/RU – Span – HV Kiruna BD-län
v.19 10-11/5 GU/RU – Span – HV Kalix BD-län
v.19 11-13/5 RU – Rotecheck – SIG N-län Varberg
v.19 12-13/5 GU/RU – Span – HV Luleå BD-län
v.20 15/5 KU – Kraftnätsövervakning – FIG RSU-län Lokalt ESO
v.20 16/5 KU – Kraftnätsövervakning – FIG RSU-län Lokalt ESO
v.20 17/5 KU – Kraftnätsövervakning – FIG RSU-län Lokalt ESO
v.20 17/5 GU – Foto & Bild – HV Kiruna/Gällivare BD-län
v.20 18/5 GU – Foto & Bild – HV Luleå/Kalix BD-län
v.20-21 20-24/5 RSU I-, G-, H-, F-, LM-, N- och K-län Eksjö
v.21 22-23/5 RU – Rotecheck – SIG LM-län Skåne
v.21 25-26/5 RU – Rotecheck – SIG K-län Blekinge
v.22 29-31/5 GU – Trafikverket järnväg – FIG Västerås
Juni
v.22 30-31/5 RU – Rotecheck – SIG I-län Gotland
v.23 5-6/6 RU – Rotecheck – SIG AB-län Stockholm
v.24 12-14/6 GU – SAR – FIG Västerås
v.24 15/6 Styrelsemöte Västerås
v.24-25 18-22/6 YP – Fortsättningsutbildning Ålleberg
v.26 26/6-1/7 YP – Defense Camp läger Uppsala
v.26 30/6-5/7 YP – Såtenäs  läger Såtenäs
Juli
v.27 3-7/7 YP – Luleå läger Luleå
v.28-29 16-20/7 YP – Fortsättningsutbildning Ålleberg
v.29-30 22-30/7 YP – Segelflyg läger Ålleberg
 v.31 31/7-4/8 YP – Spaningsutbildning Västerås
Augusti
v.33 14-17/8 GU – Lågflyg – HV/FIG Västerås
v.34 21-23/8 GU – SAR – FIG Västerås
v.34 21-25/8 GU/RU – Span – HV Bohusdal O-län
September
v.36 4-7/9 GU – Lågflyg – HV/FIG FULLBOKAD Västerås
v.36 8-10/9 YP – Kickoff – YP Centrala Styrelse Västerås
v.38 18-20/9 GU – SAR – FIG INSTÄLLD Västerås
v.39 25-28/9 Grundutbildning inkl. UWE – Alla medlemmar FULLBOKAD Västerås
v.39 28/9 Styrelsemöte Västerås
Oktober
v.40 2-4/10 KU – Kraftnätsövervakning – FIG INSTÄLLD  AC-län
v.40 7-8/10 YP – Grundutbildning Västerås
v.42 20-22/10 YP – Kursledarutbildning INSTÄLLD. FLYTTAS TILL VÅREN 2018 Västerås
v.43 27-29/10 CPIL möte INSTÄLLD. FLYTTAS TILL VÅREN 2018 Västerås
v.44 30/10-3/11 YP – Linköping läger Linköping
November
v.46 18-19/11 YP – Grundutbildning Västerås
v.48 30/11-1/12 Styrelsemöte Västerås
December
v.49 4-5/12 Chefsmöte – HV/SIG LSS Uppsala
v.49 6-8/12 STRIL – HV/SIG FULLBOKAD LSS Uppsala
v.49 9-10/12 Flyginstruktör seminarium Västerås

 

INTRESSEANMÄLAN

Login

5 × tre =

Lost your password?