Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Förmåner vid utbildning

De förmåner som ges under utbildning där Försvarsmakten är uppdragsgivare regleras i Handbok för Frivillig försvarsverksamhet, (H Friv).

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

Utbildningarna finansieras på årsbasis. Det är därför viktigt att lämna in reseräkningen innan bokföringsårets slut. När bokföringsåret är slut redovisas alla kostnader till myndigheten. Kostnaden kan inte belasta nästa års verksamhet.

Dagersättning

Dagersättning betalas ut för utbildningar kortare än tre dagar om inkomstbortfall inte kan styrkas genom intyg från arbetsgivare och SGI.  (Kan inkomstbortfall styrkas genom intyg från arbetsgivare och giltigt SGI från Försäkringskassan finns kan dagpenning utbetalas för utbildningar kortare än tre dagar. Denna dagpenning ges endast för de utbildningar som omfattar minst sex timmar per dag men betalas inte ut om deltagaren tagit ut semester.)

Under 2018 är beloppet för dagersättning 72 kr per dag och ersättningen är skattefri.

Dagpenning

Dagpenning betalas ut för utbildningar som är minst tre dagar långa och där utbildning pågår i minst sex timmar per dag. Ersättning ges även för mellanliggande helger men inte för lördag och/eller söndag som påbörjar eller avslutar en utbildning.

För att dagpenning skall kunna betalas ut krävs det att en aktuell (ej äldre än ett år) SGI (sjukpenninggrundande inkomst) lämnas in. Saknas SGI eller om det är äldre än ett år betalas automatiskt lägsta dagpenning ut som ersättning (130 kr/dag). SGI-beloppet bestäms av Försäkringskassan och är för år 2018 130-841 kr/dag.

Om eleven redan får någon ersättning från Försäkringskassan, som t ex föräldrapenning, är det elevens ansvar att meddela Försäkringskassan och avbryta dessa ersättningar. Har eleven några frågor kring dagpenningen får han/hon ringa till sin Försäkringskassa före kursstart.

Dagpenningen är skattepliktig och skatt på 30% dras om inget jämkningsbrev medföljer.

Dagpenningsbeloppet per dag räknas ut genom följande formel: SGI x 0,9 / 365 = Dagpenningbeloppet per dag.

Vid problem med Försäkringskassan att hämta ut SGI-uppgiften, hänvisa till ”Vägledning 2004:5 version 2 sida 107”.

Resor

Fri resa sker mellan hem och utbildningsplats. Bilersättning är 18,50 kr per mil och får maximalt uppgå till vad det skulle ha kostat med en andra klassens tågbiljett. I samtliga fall som en elev har haft utlägg för en resa måste utläggen styrkas med ett kvitto, detta gäller även för hemresan. OBS! Fria resor gäller ej elever som är bosatta utomlands.
Vid sammanhängande kursdagar på Kårstaben ges endast ersättning för en resa tur och retur.

Kost och logi

Eleven får fri kost och logi på utbildningsplatsen.
Vid kurser på Kårstaben när inte lunch eller middag serveras, ges ersättning med maximalt 80 kr/måltid vid inlämnat kvitto.

Övrigt

Återbud måste lämnas skriftligen minst två veckor innan kursstart, annars debiteras eleven anmälningsavgiften. Undantag ges vid sjukdom eller nyanställning som då måste styrkas med intyg.

[notification style=”warning” font_size=”12px” closeable=”false”] OBS! Dagpenning och dagersättning är två helt fristående ersättningar och får aldrig blandas med varandra. [/notification]

Läs mer om ersättningar på: http://www.frivilligutbildning.se

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share

Login

13 + 17 =

Lost your password?