Kursutbud

Test

FFK grundkurs

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK

Inom FFK finns fyra huvudgrenar: Hemvärnsflyggrupper, Sjöinformationsflyggrupper, Resursgruppen och Flyginsatsgrupper. Denna första allmänna grundkurs genomförs av aspiranter till samtliga huvudgrenar innan specifik utbildning inleds.

FFK Grundkurs

Mål: Grundläggande förståelse för FFKs verksamhet och repetition av teori inför kommande utbildning.

Omfattning: 3 dagar

På grundkursen får du lära dig grunderna inom FFK. Här går vi igenom flygkårens organisation, regelverk och interna procedurer. Grundövningsmoment i första hjälpen och hjärt- och lugnräddning ingår. FFK:s interna fotograferingssystem, specifika flygprocedurer och utrustning introduceras.

 

Flyginsatspilot

Flyginsatspiloter genomgår civil utbildning i flera olika grenar, ofta i samarbete med civila myndigheter.

Grundutbildning spaning
Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, godkänd GU-lågutbildning, minst 200 timmar motorflygtid (PPL), Medical class 2,

Mål: Ökad förståelse för hur ett flygplan ska framföras för att på bästa sätt spana och dokumentera. Kursen har som delmål öka deltagarens kunskap om fototeknik.

Omfattning: 3 dagar

På kursen övas flygning på olika höjder och enligt olika tekniker för att på bästa sätt avspana ett mål på marken.Under kursen diskuteras också fotograferingsteknik och vad som gör ett bra och användbart fotografi. FIG-piloter spenderar den sista dagen med fokusering på Search and Rescue över land och hav.

Search & Rescue
Mål: Ökad förståelse för hur ett flygplan ska framföras för att på bästa sätt spana och dokumentera. Kursen har som delmål öka deltagarens kunskap om fototeknik.

Omfattning: 3 dagar

På kursen övas flygning på olika höjder och enligt olika tekniker för att på bästa sätt avspana ett mål på marken. Under kursen diskuteras också fotograferingsteknik och vad som gör ett bra och användbart fotografi. FIG-piloter spenderar den sista dagen med fokusering på Search and Rescue över land och hav.

Kompletteringsutbildning Lågflyg
Mål: Upprätthålla och repetera god lågflygkunskap hos de operativa besättningarna.

Omfattning: 2 dagar

Kompletteringsutbildning i lågflyg ska genomföras var X år för besättningar placerade i FFK:s flyggrupper. Kursen innehåller X antal flygpass med lågflyglärare där kunskaperna från grundutbildningen i lågflygning repeteras.

Radiak- och strålningsmätning
Mål: Förmåga att enligt gällande teknik genomföra strålningsmätning från luften.

Omfattning: 2 dagar.

På kursen genomförs olika mätningstekniker för strålningsmätning. Kursen omfattar 2 flygpass och 1 dag teori.

Kraftledningsövervakning
Mål: Att ge förare och spanare de kunskaper som krävs för att på säkert och med god precision genomföra flygkontroll av luftledningar.

Omfattning: 3 dagar

Under kursen diskuteras kartmateriel och teori kring luftledningsövervakning. Därefter flyger varje deltagare ett antal flygpass där spaningsteknik mot luftledningar övas med lärare och i besättning med annan elev.

 

Hemvärnspilot

Hemvärnspiloter flyger åt de svenska Hemvärnsbataljonerna. Utbildningstrappan följer ordningen nedan. Observera att flygning i Hemvärnet innebär militär tjänst utöver den flygtjänst som ingår i varje pilots befattning. Det reflekteras också i utbildningstrappan.

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 200 timmar motorflygtid (PPL), Medical class 2, utbildningsavtal hemvärnet, godkänd registerkontroll.

Mål: Ge deltagaren en grundläggande soldatutbildning med förståelse för totalförsvaret, vapenutbildning och gröntjänst.

Omfattning: 14 dagar

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 135 timmar för alla som ska tjänstgöra på specialistbefattningar i hemvärnet. Kursen är det första steget mot att bli pilot inom hemvärnet i FFK. Alla som inte genomgått värnplikt eller genomfört utlandsmission de senaste fem åren ska gå GU-F. Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst, bland annat ska deltagarna kunna springa två kilometer på 11 minuter och 35 sekunder. Kursen innehåller bland annat sjukvård, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen avslutas med en tillämpad övning där man praktiserar det som lärts ut under kursen. Kursen är ett grundkrav innan nedanstående utbildningar kan påbörjas. Anmälan till GU-F görs via www.frivilligutbildning.se där schema, information och anmälningsblanketter finns. Anmälan ska ske minst 9 veckor innan kursstart och skickas först till FFK för godkännande som sedan skickar den vidare till kursarrangören. Har du frågor angående kursen, kontakta då arrangören.

Grundutbildning lågflyg
Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 200 timmar motorflygtid PPL eller 150 timmar CPL, Medical class 2, utbildningsavtal hemvärnet, godkänd registerkontroll, genomförd och godkänd GU-F

Mål: Ge deltagaren förmåga att säkert framföra ett flygplan på höjder ned till 150 fot (50 meter) över markytan.

Omfattning: 4 dagar

Lågflygkursen inkluderar teori- och flygutbildning i hur lågflyg säkert ska gå till. I lektionsalen diskuteras bland annat meteorologifenomen på låg höjd och färdplaneringsteknik. I luften övas framför allt navigeringsförmågan och säkerhetsmedvetenheten (exempelvis hindermedvetenhet och motorbortfall med kort tillgänglig handlingstid). Kursen består av flera flygpass med lärare och en avslutande besättningsflygning där kursdeltagarna utgör besättning. Kursen berör lågflygning generellt (uppdragsspecifik lågflygsteknik övas på separat kurs).

Grundutbildning spaning

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 200 timmar motorflygtid PPL eller 150 timmar CPL, Medical class 2, utbildningsavtal hemvärnet, godkänd registerkontroll, genomförd och godkänd GU-F, godkänd GU-Lågflyg

Mål: Ökad förståelse för hur ett flygplan ska framföras för att på bästa sätt spana och dokumentera. Kursen har som delmål öka deltagarens kunskap om fototeknik.

Omfattning: 2-3 dagar

Kursen omfattar 1/2 dag teori, 2 flygpass, första passet är spaningsflyg med lärare andra passet är besättningsflyg. På kursen övas flygning på olika höjder och enligt olika tekniker för att på bästa sätt avspana ett mål på marken. Under kursen diskuteras också fotograferingsteknik och vad som gör ett bra och användbart fotografi. Övning i taktisk anflygning för att minska exponering mot markstyrkor.

Stridsledningsförståelse StriL

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 200 timmar motorflygtid PPL eller 150 timmar CPL, Medical class 2, utbildningsavtal hemvärnet, godkänd registerkontroll, genomförd och godkänd GU-F

Mål: Grundförståelse för svensk luftstridsledningshistorik, fraseologi , uppgifter och regelverk.

Omfattning: 3 dagar

Under kursen besöker deltagarna Stridsledningsskolan (StrilS) och får en ökad förståelse för hur svensk luftstridsledning/luftbevakning går till.

Under kursen XXXX

Mörkerflygutbildning

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 200 timmar motorflygtid PPL eller 150 timmar CPL, Medical class 2, utbildningsavtal hemvärnet, godkänd registerkontroll, genomförd och godkänd GU-F

Mål: Utbilda deltagaren i förmåga att flyga i mörker VFR.

Omfattning: 6 timmar flygning, samt teori

Mörkerutbildningen är densamma som anordnas på flygklubbar och flygskolor och ges till medlem som sedan tidigare inte innehar mörkerbehörighet (NQ). Under utbildningen övas förmågan att säkert navigera, starta och landa under mörker. Nödövningar förekommer och specifika problem som exempelvis landning med trasig landningsstrålkastare övas.

UWE – Under Water Escape

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 200 timmar motorflygtid PPL eller 150 timmar CPL, Medical class 2, utbildningsavtal hemvärnet, godkänd registerkontroll, genomförd och godkänd GU-F

Mål: Ge deltagaren grundläggande kunskaper om hur ett flygplan evakueras efter en forcerad vattenlandning.

Omfattning: 2 dagar

Under Water Escape genomförs i en inomhuspool med hjälp av en specialanpassad ställning. Ställningen efterliknar ett flygplan med säkerhetsbälten och dörrhandtag. Under övningen sänks ställningen ned i vattnet och deltagaren får öva i handgreppsmetodik för att på ett säkert sätt evakuera ett vattenfyllt flygplan.

Överlevnadsutbildning

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 200 timmar motorflygtid PPL eller 150 timmar CPL, Medical class 2, utbildningsavtal hemvärnet, godkänd registerkontroll, genomförd och godkänd GU-F

Mål: Ge deltagaren grundläggande kunskaper om överlevnad i naturen sommar och vintertid efter nödlandning.

Omfattning: 3 dagar sommar, 3 dagar vinter

GU – Foto och bildhantering

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, utbildningsavtal hemvärnet

Mål: Ge deltagaren ökade kunskaper om kamerans funktioner, samt grundläggande kunskap i bildhantering.

Omfattning: 2-3 timmar kamerateknik, därefter självstudier i bildhantering

Lärarledd undervisning i kamerans tekniska funktioner. Självstudiekompendium i bildhantering.

Sjöinformationspilot

Sjöinformationspiloter genomför ytövervakning och agerar B-styrka åt Marinen. Utbildning sker främst i marina miljöer med fokus på samband och speciella procedurer för agerande av B-styrka.

Grundkurs SIG

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 300 timmar motorflygtid PPL eller 250 timmar CPL, Medical class 2, avtal med marinen, godkänd registerkontroll.

Mål: Förståelse för sjöinformationsgruppernas mål och verksamhet.

Omfattning: 2 dagar

Grundutbildning lågflyg

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 200 timmar motorflygtid PPL eller 150 timmar CPL, Medical class 2.

Mål: Ge deltagaren förmåga att säkert framföra ett flygplan på höjder ned till 150 fot (50 meter) markytan.

Omfattning: 4 dagar

Lågflygkursen inkluderar teori- och flygutbildning i hur en lågflygning säkert ska gå till. I lektionsalen diskuteras bland annat meteorologifenomen på låg höjd och färdplaneringsteknik. I luften övas framför allt navigeringsförmågan och säkerhetsmedvetenheten (exempelvis hindermedvetenhet och motorbortfall med kort tillgänglig handlingstid). Kursen består av flera lärarflygningar och en avslutande besättningsflygning. Kursen berör lågflygning generellt (uppdragsspecifik lågflygningsteknik övas på separat kurs).

GU-Span

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 300 timmar motorflygtid PPL eller 250 timmar CPL, Medical class 2, avtal med marinen, godkänd registerkontroll, godkänd GU-Lågflyg.

Grundutbildning spaning
Mål: Ökad förståelse för hur ett flygplan ska framföras för att på bästa sätt spana och dokumentera. Kursen har som delmål öka deltagarens kunskap om fototeknik.

Omfattning: 2-3 dagar

Kursen omfattar 1/2 dag teori, 2 flygpass, första passet är spaningsflyg med lärare andra passet är besättningsflyg. På kursen övas flygning på olika höjder och enligt olika tekniker för att på bästa sätt avspana ett mål på vattnet. Under kursen diskuteras också fotograferingsteknik och vad som gör ett bra och användbart fotografi. Övning i taktisk anflygning för att minska exponering mot sjöstyrkor.

GU-Formation

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 300 timmar motorflygtid PPL eller 250 timmar CPL, Medical class 2, avtal med marinen, godkänd registerkontroll, godkänd GU-lågflyg.

Omfattning: 3 dagar

Utbildningen sker för de marina piloterna i sjöinformationsgrupperna (SIG). Övningsmoment inkluderar förmågan att på ett säkert sätt flyga i formation, tekniker för att bibehålla sin position i roten, riskeliminiering och speciella procedurer vid formationsflygning.

GU-Stril

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 300 timmar motorflygtid PPL eller 250 timmar CPL, Medical class 2, avtal med marinen, godkänd registerkontroll.

Stridsledningsförståelse StriL
Mål: Grundförståelse för svensk luftstridslednings historik, uppgifter och regelverk.

Omfattning: 3 dagar

Under kursen besöker deltagarna Stridsledningsskolan (StrilS) och får en ökad förståelse för hur svensk luftstridsledning/luftbevakning går till.

GU-Foto och bildhantering

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 300 timmar motorflygtid PPL eller 250 timmar CPL, Medical class 2, avtal med marinen, godkänd registerkontroll.

Foto & bildtolkning
Mål: Ökad kunskap om vad uppdragsgivaren söker i spaningsbilder, och därmed ökad kvalité på spaningsrapporter.

Omfattning: 4 timmar kamerateknik, därefter självstudier i bildtolkning

Lärarledd undervisning i kamerans tekniska funktioner. Självstudiekompendium i bildtolkning med tillhörande kontrollfrågor.

GU-Mörker

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 300 timmar motorflygtid PPL eller 250 timmar CPL, Medical class 2, avtal med marinen, godkänd registerkontroll.

Under kursen XXXX

Mörkerflygutbildning
Mål: Utbilda deltagaren i förmåga att flyga ett flygplan i mörker.

Omfattning: 6 timmar flygning, samt teori

Mörkerutbildningen är densamma som anordnas på flygklubbar och flygskolor och ges till medlem som sedan tidigare inte innehar mörkerbehörighet (NQ). Under utbildningen övas förmågan att säkert navigera, starta och landa under mörker. Nödövningar förekommer och specifika problem som exempelvis landning med trasig landningsstrålkastare övas.

GU-UWE

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 300 timmar motorflygtid PPL eller 250 timmar CPL, Medical class 2, avtal med marinen, godkänd registerkontroll.

UWE – Under Water Escape
Mål: Ge deltagaren grundläggande kunskaper om hur ett flygplan evakueras efter en forcerad vattenlandning.

Omfattning: 2 dagar

Under Water Escape genomförs i en inomhuspool med hjälp av en specialanpassad ställning. Ställningen efterliknar ett flygplan med säkerhetsbälten och dörrhandtag. Under övningen sänks ställningen ned i vattnet och deltagaren får öva i handgreppsmetodik för att på ett säkert sätt evakuera ett vattenfyllt flygplan.

GU-Sjö-VHF

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 300 timmar motorflygtid PPL eller 250 timmar CPL, Medical class 2, avtal med marinen, godkänd registerkontroll.

Sjö VHF
Mål: Förståelse för hur VHF-radio nyttjas i marina sammanhang.

Omfattning: 1 dag

Utbildningen sker över en kväll där deltagarna genomgår en grundläggande utbildning i regler, lagar och fraseologi inom Sjöfartens VHF-radio. Målet är ökad förståelse för hur fartyg kommunicerar och förmågan för besättningen att gå in som egen aktör på Sjöradio under uppdrag. Certifikat utgives efter avklarad kurs och avlagt prov.

GU-Målgång

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 300 timmar motorflygtid PPL eller 250 timmar CPL, Medical class 2, avtal med marinen, godkänd registerkontroll, godkänd GU-Lågflyg, godkänd GU-formation.

Målgång
Mål: Att få ökad kunskap i anflygning mot mål.

Omfattning: 2 dagar

Utbildningen sker både teoretiskt och praktiskt. I den praktiska delen sker flygpassen i formation utifrån förutbestämda flygprofiler för anflygning mot mål.

GU-Överlevnad

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 300 timmar motorflygtid PPL eller 250 timmar CPL, Medical class 2, avtal med marinen, godkänd registerkontroll.

Överlevnadsutbildning
 Mål: Ge deltagaren grundläggande kunskaper om överlevnad efter nödlandning.

Omfattning: 3 dagar

Utbildningen sker både teoretiskt och praktiskt. I den praktiska delen övas exempelvis bivacbygge, navigering och göra upp eld.

GU-TBOS/AIS

Förkunskaper/behörighetskrav: Medlem i FFK, minst 300 timmar motorflygtid PPL eller 250 timmar CPL, Medical class 2, avtal med marinen, godkänd registerkontroll.

Överlevnadsutbildning
 Mål: Ge deltagaren grundläggande kunskaper om TBOS och AIS.

Omfattning: 3 dagar

Utbildningen sker både teoretiskt och praktiskt. I den praktiska delen övas handhavande av TBOS och AIS.

Login

arton − 5 =

Lost your password?