Får jag flyga?

Får jag flyga?

Varje år flyger piloter utan giltiga behörigheter. Oftast beror det på okunskap om vilka datum som gäller och när. Nedan är en enkel checklista innan flygning.

Har jag giltigt certifikat?
Certifikatets giltighetstid står på sidan 3 efter punkt IX. Har du hunnit få ett nytt EASA-certifikat är datumet borttaget och giltighetstiden numera oändlig. Årskostnaden kommer istället tas ut genom en faktura som skickas från Transportstyrelsen till din postadress.

Har jag giltigt medical?
Ditt medicinska behörighetsperiod styrs mycket av din ålder. För PPL lägst klass 2 hos en AME:
Under 40 år vart femte år
40 till 49 år vartannat år
50+ varje år
Datum för giltighetsperioden står på ditt medicinska intyg.
Du kan göra läkarundersökning tidigast 45 dagar innan det går ut utan att flytta giltighetsdatum.

Får jag ta passagerare?
Om jag gjort minst tre start/landningar på typen/klassen de senaste 90 dagarna. Kontrollera i din flygdagbok.

Har jag giltig klassbehörighet?
Var 24:e månad måste du förlänga din enmotorbehörighet (SEP) med PC eller ha flugit minst tolv timmar de senaste tolv månaderna före att klassbehörigheten går ut, inklusive en timme med flyglärare eller CRI. Sex timmar måste vara PIC och minst tolv landningar. PC kan utföras tidigast tre månader före förfallodatum som finns på sidan 4 på certifikatet eller sidan 5 om din PC-kontollant skrivit på.

Har jag giltig typbehörighet?
Om planet har en type-rating eller är en tvåmotormaskin ME krävs PC var tolfte månad. Gör man PC på tvåmotor och flugit minst tolv timmar per år så brukar man förlänga båda behörigheterna samtidigt. Giltigheten står på sidan 4 eller 5.

Får jag flyga när det är mörkt?
Har du utfört minst tre landningar de senaste 90 dagarna varav en i mörker så är du behörig att ta passagerare. Din mörkerkvalifikation är inte tidsbegränsad. Innehar du giltig IR-behörighet får du alltid landa i mörker.

Får jag flyga IFR?
Har du haft den behörigheten måste den förlängas varje år vilket du gör med en IRPC inom tre månader innan behörigheten förfaller vilket står på certifikatet sidan 4 eller 5.

Får jag prata radio?
Idag har vi språkkrav på engelska och Svenska. Vi måste göra ett språktest innan 31 mars 2011 på engelska och 2014 för svenska. Detta syns på sidan 3 på certifikatet.

Kan jag flyga?
Har du kartor, väder och hur är din egen status. Klarar jag av sidvinden, korta fält och så vidare.


Kom ihåg att även om du får flyga så är det inte säkert att man ska flyga på grund av sin dagsform, Ta inga onödiga risker!!!

Login

10 + 2 =

Lost your password?