FFK:s Värdegrund

Frivilliga Flygkårens värdegrund.

FFK har ett stort ansvar inför våra uppdragsgivare och samarbetspartner och kan inte acceptera felaktiga eller olämpliga beteenden.

  • FFK slår vakt om alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning eller hudfärg.
  • Alla ska respekteras och behandlas likvärdigt.
  • Ingen ska bli kränkt eller felaktigt behandlad.
  • Bryter någon mot detta blir han eller hon tilldelad en varning.
  • Upprepas förseelsen eller den anses grov tas den felande ur operativ tjänst.

FFK:s värdegrund beslutades av styrelse 2010

Login

11 + 13 =

Lost your password?