Krav på flygplan

Följande lista definierar vad som måste finnas i form av avtal och information för att ett flygplan ska kunna användas för olika typer av FFK verksamhet.

Kopia på samtliga avtal måste finnas registrerade på Kårstaben innan flygplanet kan användas för övning eller uppdragsflyg. Om ett avtal uppdateras ska en ny kopia skickas till Kårstaben för registrering.


Status
Verksamhet

Avtal med kopior på Kårstaben

Kommentar

GRÖN

Insatsflyg, lågflyg enligt bruksflygregler och egen-/individuell- träningsflygning.

 1. Avtal mellan flygplansägare och FFK
 2. Avtal mellan flygplansägare och CAMO med fortsatt luftvärdighet
 3. Avtal mellan flygplansägare och F eller 145-verkstad
 4. Gällande försäkring med FFK som medförsäkrad eller ”FFK-verksamhet”
 5. FFK-avtal med en verkstad som täcker den flygplanstypen
  (sköts av KS)
 6. FFK-avtal med samma Camo
  (sköts av KS)
 7. Motor ej äldre än 12 år eller mer än 2400 timmars gångtid.

Samtliga avtal skall finnas registrerade på Kårstaben innan uppdraget.

Finns samtliga avtal registrerade på Kårstaben markeras flygplanet med status GRÖN och kan användas för insatsflyg, lågflyg enligt bruksflygregler och egen-/individuell- träningsflygning.

GUL

Egen-/individuell- träning UTOM LÅGFLYG

 1. Avtal mellan flygplansägare och FFK
 2. Gällande försäkring med FFK som medförsäkrad eller ”FFK-verksamhet”

Piloten ansvarar vid varje flygning att flygplanet är luftvärdigt och uppfyller gällande regler.

Finns dessa avtal registrerade på Kårstaben markeras flygplanet med status GUL, och kan användas för egen- och individuell-träningsflygning utom LÅGFLYG.

RÖD

Ej FFK-verksamhet

Om någon av ovanstående handlingar saknas kommer flygplanet markeras med status RÖD, och kan inte användas för någon typ av FFK-verksamhet. Om ex. vis försäkringens giltighet har gått ut kommer flygplanet markeras med status RÖD tills en ny gällande försäkringsbrev finns registrerat på Kårstaben.Samma gäller samtliga handlingar kring flygplanet.

Login

18 − nio =

Lost your password?