Uppdragsgivare

Är du uppdragsgivare och vill komma i kontakt med Frivilliga Flygkåren?

Enklaste sättet att komma i kontakt med oss för uppdrag är genom vår Tjänsteman i Beredskap – TiB och vårt larmnummer 0155-212 000. Epost på adressen tib@ffk.se eller direkt via vårt kontaktformulär

 

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med många myndigheter som uppdragsgivare.

Årligen bedrivs övningar med dessa för att FFK ska kunna göra insatser vid större händelser som hotar samhällets funktioner. FFK är en del av samhällets krisberedskap och är beredda att göra insatser vid behov.

FFK ger myndigheter möjlighet, att vid större naturrelaterade händelser och andra situationer som kräver överblicksbilder, få realtidsbilder för planering av insatser och operativa beslut.

FFK har i varje län en eller två flyginsatsgrupper som har utbildning för rekognosering av skador på infrastruktur, kraftledningar, oljeutsläpp, med flera typer av händelser.

Flyginsatsgrupperna har jour dygnet runt alla dagar på året (H24) för att ta emot uppdrag. Anspänningstid ca 2 timmar.

FFK har ett unikt system, TBOS, Tag Bild Och Sänd, där man från flygplanet kan få positionsbestämda och tidsstämplade bilder. Bilderna laddas upp på en server och kan ses direkt på ledningsplatsen genom att gå in på en web-adress som lämnas till uppdragsgivaren.

TIB-TBOS-1

Flygplanets flygväg kan ses i realtid och genom kommunikation med flygplanet ges möjlighet att styra flygningen till för uppdraget intressanta områden. En film om FFK och TBOS finns på www.ffk.se

Alla myndigheter på central-regional och lokal nivå kan nyttja FFK:s tjänster. FFK:s tjänster konkurrerar inte med kommersiella aktörer.

Kostnaden för användning av FFK:s flyginsatser är endast hyran av flygplanet. Piloterna flyger utan ersättning och kostnaden är endast hyra och driftkostnad för flygplanet. Den totala kostnaden per flugen timme uppgår i genomsnitt till 2200 SEK.

Enklast att komma i kontakt med FFK är genom vår Tjänsteman i Beredskap – TiB på telefon 0155-212 000, via epost på adressen tib@ffk.se eller direkt via vårt kontaktformulär.

Login

fyra + fyra =

Lost your password?