Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Flygplanshandlingar

Flygplanshandlingar & FFK Status på flygplan

För att ett flygplan ska kunna nyttjas inom FFK:s verksamhet krävs det att det finns ett avtal tecknat mellan flygplansägaren och FFK, samt ett antal handlingar registrerade på Kårstaben.

Beroende på status på flygplanet och vilket underhåll maskinen har kan den nyttjas för olika verksamheter.

 • Om flygplanet är i sk. kontrollerad miljö kan den användas för alla typer av FFK-verksamhet inkl. lågflyg och annan tillståndskrävande flygning.
 • Om flygplanet inte är i kontrollerad miljö, eller är ett sk. Annex 2 flygplan kan det endast användas för icke tillståndskrävande flygning enligt normala privatflygregler.

På hemsida finns “Flygplanslistan” som alltid är uppdaterad direkt från FFK:s register. I listan finns samtliga flygplan som FFK har avtal med. I beskrivningen nedan beskrivs vilka handlingar som måste finnas för att flygplanet ska kunna användas i olika FFK-verksamhet.

Färgen till vänster om registreringsbeteckningen visar flygmaskinens FFK-status. Till höger om registreringsbeteckningen står ett datum för försäkringen. Detta är det datum som Kårstaben har registrerat för flygmaskinens försäkring. Datum är markerat  GUL om försäkringen går ut inom 30 dagar. Om datumet är RÖTT har försäkringen gått ut. Kopior på flygplansförsäkring ska löpande skickas in till Kårstaben.

Skicka till: [mailto]avtal@ffk.se[/mailto]

GRÖN

 • För att ett flygplan ska bli GRÖN krävs följande, aktuella handlingar:
  • Flygplansavtal mellan ägare och FFK.
  • Avtal mellan 145 eller F-verkstad och ägaren
  • Avtal mellan en CAMO-organisation och ägaren
  • Gälland KASKO-försäkring där FFK står med som medförsäkrad. (Uppdateras en gång per år)
 • Dessa avtal måste finnas lagrade och registrerade på Kårstaben innan status sätts till GRÖN.
  OBSERVERA att ett ”mobilfoto” på handlingar inte är godkänt! Skicka alltid in en skannad kopia på handlingen för att undvika problem.

Ett grönt flygplanet kan användas all verksamhet inom FFK. Insatsflyg, lågflyg enligt bruksflygregler och egen-/individuell- träningsflygning.

GUL

 • För att ett flygplan ska bli GUL krävs följande, aktuella handlingar:
  • Flygplansavtal mellan ägaren och FFK.
  • Giltig KASKO-försäkring där FFK finns med som medförsäkrad.
 • Dessa avtal och handlingar MÅSTE finnas registrerade och lagrade hos Kårstaben.
  OBSERVERA att ett ”mobilfoto” på handlingar inte är godkänt! Skicka alltid in en skannad kopia på handlingen för att undvika problem.

Flygplanet kan användas för egen-/individuell- träningsflygning UTOM LÅGFLYG och för genomförande av FFK-PFT med namngivna FFK-lärare. Kontakta Kårstaben för kontroll av vilka lärare som är behöriga.

Piloten ansvarar vid varje flygning att flygplanet är luftvärdigt och uppfyller gällande regler för privatflyg.

RÖD

 • Ett flygplan som saknar någon av handlingarna, eller där försäkringen gått, ut sätts till status RÖD och kan inte längre användas inom någon FFK-verksamhet.
 • För att ändra status krävs att man skickar in nya och uppdaterade handlingar till Kårstaben.
 • OBSERVERA att ett ”mobilfoto” på handlingar inte är godkänt! Skicka alltid in en skannad kopia på handlingen för att undvika problem.

 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share

Login

9 + femton =

Lost your password?