Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Reseräkning

Reseersättning 

 Med ditt frivilliga engagemang bidrar du till den svenska samhällsnyttan, samtidigt som du ökar din flygerfarenhet. Dessutom går du kostnadsfritt (dvs. du betalar inte för att gå en utbildning) på våra centrala utbildningar där resor, kost och logi ingår. 

De ekonomiska medel vi får från våra myndigheter täcker dessvärre inte reseersättning för möten, övningar och skarpa uppdrag, utan endast deltagande på kurs eller vid brandflygsuppdrag.  

OBS! Formuläret kommer endast att fungera korrekt i Acrobat Reader, inte i en webbläsarens visningsprogram!
Ladda alltid ner formuläret och spara det lokalt på datorn/paddan.

Acrobat Reader kan hämtas här >>

Information om övriga ersättningar vid utbildningar hittar du här>>

Här ansöker du om intyg för ”Sjukpenninggrundande inkomst”, SGI: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/ersattningar_a_o/ersattningar-for-dig-som-tjanstgor-inom-totalforsvaret

Klicka med höger musknapp och spara länk som…

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share