Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Underhåll av utrustning

Serviceplan överlevnadsutrustning:

Utrustningsgruppen har enats om följande när det gäller överlevnadsutrustning

Anskaffat materiel och utrustning kräver fortlöpande service för att fylla sin funktion. Kostnaden för detta blir en post inom ramen för anskaffningen.

Beroende på typ av utrustning uppstår olika behov av service. Servicen av Dräkter och Flytvästar läggs ut på länsflygavdelningarna som ett led i deras ansvar för att materielen hålls i gott skick.

Annan service av typen återkommande översyner såsom livbåtar genomförs av kårstaben i ett utbytessystem. De livbåtar som vi har idag mår bäst av att inte packas om så ofta som sker i dagsläget. Gruppen har därför bestämt att dessa skall servas vart tredje år. I perioden mellan service skall båten vägas två ggr/år för att se att inte gasflaskan har tömts på sitt innehåll samt kontrollera att väskan inte har någon åverkan som kan ha påverkat livbåtens funktion. Livbåtarna väger vid inköp mellan 11,1 och 11,9 kg. Gasen i flaskan väger 1,0 kg. Denna vikt gäller för RFD

Livbåten

Skall vägas minst 2 ggr/år. Resultatet av vägningen noteras på två lappar varav en fästes i väskans handtag och den andra placeras i väskans ficka. Var tredje år skall livbåten in på service. Om vikten förändras eller om det är dags för service tar ni kontakt med kårstaben. Väskan skall vara utan åverkan. (På kårstaben ligger servade livbåtar i ett utbytessystem).
På lappen antecknas datum,vikt samt vem som utfört kontrollen.
Datumet som är skrivet utanpå väskan “Next service……” har ingen betydelse

Livbåten är tillverkad för att fungera i nöd och i så lätt materiel som möjligt. Detta innebär att den är för skör för att öva med. De livbåtar vi har i länen skall endast förvaras i sin väska. På KS har vi en övningslivbåt som används vid UWE kurserna. Denna båt, om den inte används för kurs, får ni gärna låna.

Överlevnadsdräkten

  • Innan användandet: Inspektera dräkten. Tätningar och dragkedja skall vara hela och rena. Kontrollera att den extra huvan och handskarna passar
  • Armtätningar: Ta av klocka och eventuella armband innan Ni tar på er dräkten. De tunna latex- tätningarna är känsliga för vassa föremål. Dra inte i dräktens tyg utan hjälp till genom att vidga själva tätningen med fingrarna.
  • Halstätningar av neopran: Dra inte i dräktens tyg utan hjälp till genom att vidga själva tätningen med fingrarna. Håll nacken rak annars finns risk för sträckning.
  • Dragkedjan: Se till att inget tyg eller föremål kommer i kläm vid stängning. Dragskon skall vara i ändläget, kedjan skall alltså vara helt öppen vid på- och avtagandet.
  • Efter användandet: Inspektera dräkten igen och anmäl eventuella skador. Titta efter revor eller hål i tyget, trasig arm eller halstätningar samt att limfogarna är hela. Rengör efter behov stövlarna. Sätt på torkfläkten och se till att slangarna går ända ner i stövlarna.Innan användandet

Det är viktigt att tänka på att dräkterna torkas ordentligt efter ett pass där svetten har flödat. Dels så är det osunt att ta på sig en oren dräkt men även att dräkterna tar skada av att inte hållas rena och torra.

Glöm inte att vara ordentligt klädd under dräkten. Ha gärna flera lager med kläder.
Information om auktoriserad servicestation finner du på: www.ahrmansdykeri.com

Flytväst Baltic

Uppblåsbara räddningsvästar måste inspekteras oavsett om de varit uppblåsta eller inte. Utan årlig inspektion kan den uppblåsbara räddningsvästen sluta att fungera! Instruktioner för hur du kontrollerar din väst före användning finner du i denna broschyr. En utförlig årlig inspektion utförs av våra servicestationer. Alternativt kan du göra en förenkladinspektion själv. Instruktioner om egen förenklad årlig inspektion hittar du på sidan 4 i denna broschyr. Information om auktoriserade servicestationer finner du på: www.baltic.se

Flytväst A-190 och A-290

Uppblåsbara räddningsvästar måste inspekteras oavsett om de varit uppblåsta eller inte. Utan årlig inspektion kan den uppblåsbara räddningsvästen sluta att fungera! Information om auktoriserad servicestation finner du på: www.airsafe.se

Nödluft

Flaskan är för 200 bar men provtrycks till 300-350 Bar var 5:e år. Tillverkningsdatum står på flaskan. Nästa service är 2016, 2021, 2026 o.s.v.

PLB406

Fastfind Max G PLB 406 med GPS-funktion är en liten bärbar ELT som aktiveras för hand och som då sänder ut både stationssignal och position på nödfrekvensen 406 Mhz. Batteriet bör bytas var 5:e år. Nästa gång April 2018.
Se Batteribyte

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share

Login

16 − åtta =

Lost your password?