Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK
Home_slider_1

Frivilliga Flygkåren - FFK

Home_slider_1

FFK - en del av den svenska krisberedskapen - se film

Home_slider_1

FIG - Flyginsatsgrupp

Home_slider_1

HV - Hemvärnsflyg

Home_slider_1

SIG - Sjöinformationsgrupp

FFK - en samhällsresurs

Home_slider_1

Ungdom

Vi söker en kollega!

Vi söker en vikarie till våran kollega som går på föräldrarledighet i augusti. Tjänsten innefattar administration och du är med fördel intresserad av flyg och totalförsvar? 

Läs mer om tjänsten här

 

Riksstämma 2024

kommer att genomföras lördag 15 juni till söndag 16 juni. Platsen är Gällöfsta konferens https://gallofstakonferens.se/ utanför Kungsängen, Stockholm.
Meddelande om riksstämma är utsänt med FFK Ops Info i dec 2023.

Deltagare på riksstämman är kårstyrelse, länsflygchefer, två valda ombud från länsavdelningarna och representanter för ungdomsstyrelsen. Kallelse med närmare tider och program skickas ut i april.

FFK som frivillig försvarsorganisation värnar de demokratiska värdena. Ett sätt som medlem att demokratiskt vara med och påverka FFK:s verksamhet är att lämna in motioner till riksstämman.

Ladda ner mallen för motioner: Stöd för motionskrivning till stämman

Motionerna skickas via epost till karstaben@ffk.se, senast 2 månader innan riksstämman – den 14 april.

 

FFK – Samordnar småflyget till bästa samhällsnytta!

Ansök om medlemskap

 

TIB – Tjänsteman i beredskap

Frivilliga Flygkåren har alltid en TiB (Tjänsteman i Beredskap) tillgänglig 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.
Vid behov av hjälp från luften, ring 0155-212 000

Frivilliga Flygkåren i Media

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation för alla flygintresserade

Alla som bor i Sverige kan vara med i FFK. Kvinnor och män i alla åldrar är lika välkomna.

FFK har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är ett prisvärt alternativ för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis etc. etc. Ersättningen till FFK för utförda uppdrag är en bråkdel av vad det kostar att nyttja flygplan och helikoptrar hos Polisen eller Försvarsmakten. FFK:s piloter och observatörer ställer upp utan ersättning. FFK utför endast uppdrag för myndigheter och motsvarande organisationer. FFK konkurrerar inte med kommersiella bolag, utan är endast ett komplement när dessa resurser inte räcker till.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share