Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK
Home_slider_1

Frivilliga Flygkåren - FFK

Home_slider_1

FFK - en del av den svenska krisberedskapen - se film

Home_slider_1

FIG - Flyginsatsgrupp

Home_slider_1

HV - Hemvärnsflyg

Home_slider_1

SIG - Sjöinformationsgrupp

Home_slider_1

RG - Resursgrupp

Home_slider_1

YP - Young Pilots

Aktuell Coronainformation 2020-03-27

 

Med anledning av den allvarliga situationen med spridning av coronaviruset har Försvarsmakten och MSB beslutat följande:

  • All övningsverksamhet beställd av Försvarsmakten för FFK och övriga frivilliga försvarsorganisationer är inställd till 3 maj
  • All civil övningsverksamhet som inte kan genomföras på distans är inställd till 3 maj.
  • FFK har sedan tidigare beslutat att ställa in all central utbildning, medlemsmöten och riksstämma. Beslutet gäller till 3 maj och kan förändras efter myndighetsdirektiv

 

I beslutet omfattas alla centrala teoretiska och praktiska utbildningar såsom FFK Grundkurs, UWE, Kraftledning m.fl, samt alla flygövningar. Mer information rörande FFK Riksstämma kommer att skickas ut.

Beslutet omfattar inte skarpt uppdragsflyg. Dessa ska dock bedrivas enligt de instruktioner och begränsningar som finns beskrivna nedan.

Med omsorg om allas hälsa ber vi dig att inte genomföra flyguppdrag om du:

  • de senaste 14 dagarna har besökt ett land som är på listan över riskområden
  • har varit i nära kontakt med en person som är smittad av coronavirus eller
  • känner dig sjuk, med förkylnings- eller influensaliknande symptom eller med någon form av luftvägssymtom såsom hosta. Symptomen kan vara lindriga!

Om du har varit sjuk bör du ha varit symptomfri i minst två dygn innan du genomför flyguppdrag. Om någon känner oro för att genomföra flyguppdrag och inte vill genomföra flygning ska detta respekteras.

Information om begränsningar i verksamheten kan uppdateras med kort varsel om ytterligare förhållningsregler kommer från myndigheter. Kontrollera därför alltid aktuell information på hemsidan, FFK OPS Info och från myndigheter innan uppdrag genomförs.

Följande länkar kan användas:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se

www.regeringen.se  

www.forsvarsmakten.se

www.msb.se

Coronasmittan ställer samhället inför svåra prövningar och det finns ett stort behov av extra krafter inom en rad områden- kan du hjälpa till?

Via Försvarsutbildarna kan du komma i kontakt med några av de myndigheter och organisationer som är i behov av hjälp under den pågående krisen. Du kan följa länken här för mer information>> 

FFK Kårchef/AM
Thomas Alexandersson

Välkommen till Frivilliga Flygkåren – FFK

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt, engagemang och insikt i flygets möjligheter samt  viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

Frivilliga Flygkårens medlemmar utför varje år uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länsstyrelser, Räddningstjänster och Försvarsmakten. Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket,  Kommuner, Polisen och Sjöräddningen. När vi flyger uppdrag betalar beställaren endast flygplanskostnaden. Piloter och spanare arbetar ideellt vilket gör flygningen till ett mycket kostnadseffektivt komplement till samhällets övriga resurser. Frivilliga Flygkåren kan med eget bildöverföringssystem leverera lägesbilder/foton i nästan realtid. TBOS, Ta Bild Och Sänd.

Ansök om medlemskap i FFK

Så här går det till

 

FFK – Samordnar småflyget till bästa samhällsnytta!

TIB – Tjänsteman i beredskap

Frivilliga Flygkåren har alltid en TiB (Tjänsteman i Beredskap) tillgänglig 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.
Vid behov av hjälp från luften, ring 0155-212 000

Frivilliga Flygkåren i Media

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation för alla flygintresserade

Alla som bor i Sverige kan vara med i FFK. Kvinnor och män i alla åldrar är lika välkomna.

FFK har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är ett prisvärt alternativ för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis etc. etc. Ersättningen till FFK för utförda uppdrag är en bråkdel av vad det kostar att nyttja flygplan och helikoptrar hos Polisen eller Försvarsmakten. FFK:s piloter och observatörer ställer upp utan ersättning. FFK utför endast uppdrag för myndigheter och motsvarande organisationer. FFK konkurrerar inte med kommersiella bolag, utan är endast ett komplement när dessa resurser inte räcker till.

Login

fyra + nio =

Lost your password?