Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK
Home_slider_1

Frivilliga Flygkåren - FFK

Home_slider_1

FFK - en del av den svenska krisberedskapen - se film

Home_slider_1

FIG - Flyginsatsgrupp

Home_slider_1

HV - Hemvärnsflyg

Home_slider_1

SIG - Sjöinformationsgrupp

Home_slider_1

RG - Resursgrupp

Home_slider_1

YP - Young Pilots

Ny ordförande i FFK

Den förre rikshemvärnschefen, generalmajoren Roland Ekenberg, har utsetts till ny ordförande för Frivilliga Flygkåren, FFK.

– Att vara förtroendevald är bland det finaste man kan vara och jag ser mycket fram emot att få leda FFK som är en organisation vars verksamhet drivs på ett professionellt sätt och fyller en synnerligen viktig funktion i Sveriges krisberedskap, säger Roland Ekenberg.

Läs hela artikeln om vår nya ordförande >>

 

Aktuell Coronainformation 2020-05-29

Rikshemvärnschefen har fattat beslut att FFK får återuppta viss övningsverksamhet för att bibehålla operativ förmåga. Beslut gäller enbart HV-flyggrupperna och är begränsad till åtta timmars träningstid/pilot.

FFK:s kårstab har efter noggrant övervägande beslutat att även återuppta besättningsträning samt PFT för våra FIG-piloter. Beslutet om avsteg från det generella övningsstoppet är fattat för att vidmakthålla operativ förmåga i flyginsatsgrupperna.

Detaljerad information gällande riktlinjer för såväl HV-flyggrupperna som FIG finns i OPS Info 13 & 14 2020 som skickats ut. Kårstaben har fortsatt dialog med Marinen för att även SIG-piloter ska ges samma möjlighet till viss flygträning.

I övrigt gäller förlängt stopp av all övningsverksamhet till 30 augusti. Som en följd av detta är all beställd kursverksamhet från de frivilliga försvarsorganisationerna inställd under samma tidsperiod. Försvarsmaktsövning Aurora 20 som var planerad att genomföras under maj har senarelagts, något nytt datum har inte meddelats. 

Med anledning av den allvarliga situationen med spridning av coronaviruset och de nya direktiven från Försvarsmakten har FFK beslutat att:

  • All övningsverksamhet beställd av Försvarsmakten för FFK  är inställd till 30 augusti, undantaget HV-flyggruppernas träningstid.
  • All civil övningsverksamhet som inte kan genomföras på distans är inställd till 30 augusti.
  • FFK har sedan tidigare beslutat att ställa in all central utbildning, medlemsmöten och ungdomsverksamhet. Beslutet gäller till 30 augusti och kan förändras efter myndighetsdirektiv

Beslutet omfattar alla centrala teoretiska och praktiska utbildningar såsom FFK Grundkurs, UWE, Kraftledning m.fl.
Beslutet att övningsstoppet måste förlängas är givetvis mycket beklagligt, men samtidigt nödvändigt med tanke på rådande pandemi och de utmaningar som samhället ställs inför.
Övningsstoppet får konsekvenser för vår utbildningsverksamhet och FFK:s operativa avdelning övervakar kontinuerligt hur statusen på våra flyggrupper ute i länen förändras. Vi kommer att analysera följderna av övningsstoppet och arbeta med planering för uppstart av verksamheten när stoppet hävs. 

Beslutet omfattar inte skarpt uppdragsflyg. Dessa ska dock bedrivas enligt de instruktioner och begränsningar som finns beskrivna nedan.

Med omsorg om allas hälsa ber vi dig att inte genomföra flyguppdrag om du:

  • de senaste 14 dagarna har besökt ett land som är på listan över riskområden
  • har varit i nära kontakt med en person som är smittad av coronavirus eller
  • känner dig sjuk, med förkylnings- eller influensaliknande symptom eller med någon form av luftvägssymtom såsom hosta. Symptomen kan vara lindriga!

Om du har varit sjuk bör du ha varit symptomfri i minst två dygn innan du genomför flyguppdrag.

LEX FFK gäller! Om någon känner oro för att genomföra flyguppdrag och inte vill genomföra flygning ska detta respekteras.

Observera! För personer över 70 år ska särskilda försiktighetsåtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning enligt de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdat och som finns här>>   

Information om begränsningar i verksamheten kan uppdateras med kort varsel om ytterligare förhållningsregler kommer från myndigheter. Kontrollera därför alltid aktuell information på hemsidan, FFK OPS Info och från myndigheter innan uppdrag genomförs.

Följande länkar kan användas:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se

www.regeringen.se  

www.forsvarsmakten.se

www.msb.se

Coronasmittan ställer samhället inför svåra prövningar och det finns ett stort behov av extra krafter inom en rad områden- kan du hjälpa till?

Samtliga 18 frivilliga försvarsorganisationer stödjer samhället på olika sätt under den
pågående pandemin. MSB har tagit initiativ till tre olika överenskommelser som på olika sätt hjälper samhället. Kontaktuppgifter till samordningsfunktionerna hittar du här>>

Via Försvarsutbildarna kan du också komma i kontakt med några av de myndigheter och organisationer som är i behov av hjälp under den pågående krisen. Följ länken här för mer information>> 

FFK Kårchef/AM
Thomas Alexandersson

Välkommen till Frivilliga Flygkåren – FFK

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt, engagemang och insikt i flygets möjligheter samt  viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

Frivilliga Flygkårens medlemmar utför varje år uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länsstyrelser, Räddningstjänster och Försvarsmakten. Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket,  Kommuner, Polisen och Sjöräddningen. När vi flyger uppdrag betalar beställaren endast flygplanskostnaden. Piloter och spanare arbetar ideellt vilket gör flygningen till ett mycket kostnadseffektivt komplement till samhällets övriga resurser. Frivilliga Flygkåren kan med eget bildöverföringssystem leverera lägesbilder/foton i nästan realtid. TBOS, Ta Bild Och Sänd.

Ansök om medlemskap i FFK

Så här går det till

 

FFK – Samordnar småflyget till bästa samhällsnytta!

TIB – Tjänsteman i beredskap

Frivilliga Flygkåren har alltid en TiB (Tjänsteman i Beredskap) tillgänglig 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.
Vid behov av hjälp från luften, ring 0155-212 000

Frivilliga Flygkåren i Media

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation för alla flygintresserade

Alla som bor i Sverige kan vara med i FFK. Kvinnor och män i alla åldrar är lika välkomna.

FFK har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är ett prisvärt alternativ för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis etc. etc. Ersättningen till FFK för utförda uppdrag är en bråkdel av vad det kostar att nyttja flygplan och helikoptrar hos Polisen eller Försvarsmakten. FFK:s piloter och observatörer ställer upp utan ersättning. FFK utför endast uppdrag för myndigheter och motsvarande organisationer. FFK konkurrerar inte med kommersiella bolag, utan är endast ett komplement när dessa resurser inte räcker till.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share

Login

sex + ett =

Lost your password?