Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK
Home_slider_1

Frivilliga Flygkåren - FFK

Home_slider_1

FFK - en del av den svenska krisberedskapen - se film

Home_slider_1

FIG - Flyginsatsgrupp

Home_slider_1

HV - Hemvärnsflyg

Home_slider_1

SIG - Sjöinformationsgrupp

Home_slider_1

RG - Resursgrupp

Home_slider_1

Ungdom

Aktuell Coronainformation 2021-07-02

Smittspridningen av Covid-19 har fortsatt att minska under försommaren och är nu på nivåer som medger att vår flygoperativa verksamhet kan bedrivas enligt normala rutiner. Kårstaben har därför beslutat att:

  • Besättnings- och gruppövningar, liksom PFT och Rotecheck, kan nu genomföras enligt normala rutiner så länge ingen har några sjukdomssymptom.
  • God hygien ska iakttas och rengöring av reglage ska ske innan flygning.
  • Fysiska möten och träffar kan ske enligt Folkhälsomyndighetens direktiv.
  • KFÖ och liknande gruppövningar kan genomföras.

Från 1 augusti planerar Kårstaben att centrala utbildningar kan påbörjas igen. Prioriterade kurser är GU Flyg, UWE, samt ett antal spaningskurser som HV-span och Väg/järnväg. Spaningskurserna kommer att genomföras lokalt och läggs upp i Pyramid fortlöpande. 

Följande kurser är i nuläget inplanerade: 

  • V32, 9-12 augusti, GU Flyg, KS Västerås
  • V34, 23-26 augusti, GU Flyg, KS Västerås
  • V35, 30 augusti-2 september, HV Spanare (ny provutbildning av spanare till HV-flyggrupper)
  • V35, 3-4 september, Lärarutbildning för FFK flyglärare
  • V36, 6-9 september, GU Flyg, KS Västerås

Anmälan till kurserna sker via Pyramid.

Information om begränsningar i verksamheten kan uppdateras med kort varsel om ytterligare förhållningsregler kommer från myndigheter. Kontrollera därför alltid aktuell information på hemsidan, FFK OPS Info och Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv innan flygning genomförs.

Thomas Alexandersson

FFK Kårchef/AM

 

Young Pilots blir FFK Ungdom!

Ungdomsorganisationen Young Pilots byter 27 september namn till Frivilliga Flygkårens Ungdomsverksamhet – FFK Ungdom.

Young Pilots, YP, bildades 2005 av Frivilliga Flygkåren med målsättningen att YP skulle bli en fristående ungdomsorganisation för flygintresserade ungdomar. Syftet med ungdomssatsningen var att rekrytera blivande piloter till moderorganisationen.

– Nu har 15 år gått och i takt med att ungdomsverksamheten vuxit har även nya mål och visioner uppstått. Young Pilots och FFK ser fler fördelar av att vara en och samma organisation och därför vill ungdomsverksamheten och FFK fortsatt växa närmare varandra. Att båda delarna av organisationen benämns liknande blir då ett naturligt steg på vägen, säger Felix Jansson, styrelseordförande i Young Pilots.

– Ungdomsverksamheten är otroligt viktig för FFK:s framtid som organisation. Young Pilots har en mycket aktiv verksamhet med närmare 800 medlemmar och många av dem fungerar som spanare i våra flyginsatsgrupper. Genom namnbytet knyts de ännu närmare moderorganisationen och det blir tydligare utåt sett att vi nu samlar all verksamhet under FFK:s flagg, säger Thomas Alexandersson, kårchef för Frivilliga Flygkåren.

Ny ordförande i FFK

Den förre rikshemvärnschefen, generalmajoren Roland Ekenberg, har utsetts till ny ordförande för Frivilliga Flygkåren, FFK.

– Att vara förtroendevald är bland det finaste man kan vara och jag ser mycket fram emot att få leda FFK som är en organisation vars verksamhet drivs på ett professionellt sätt och fyller en synnerligen viktig funktion i Sveriges krisberedskap, säger Roland Ekenberg.

Läs hela artikeln om vår nya ordförande >>

 

 

Välkommen till Frivilliga Flygkåren – FFK

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt, engagemang och insikt i flygets möjligheter samt  viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

Frivilliga Flygkårens medlemmar utför varje år uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länsstyrelser, Räddningstjänster och Försvarsmakten. Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket,  Kommuner, Polisen och Sjöräddningen. När vi flyger uppdrag betalar beställaren endast flygplanskostnaden. Piloter och spanare arbetar ideellt vilket gör flygningen till ett mycket kostnadseffektivt komplement till samhällets övriga resurser. Frivilliga Flygkåren kan med eget bildöverföringssystem leverera lägesbilder/foton i nästan realtid. TBOS, Ta Bild Och Sänd.

Ansök om medlemskap i FFK

Så här går det till

 

FFK – Samordnar småflyget till bästa samhällsnytta!

TIB – Tjänsteman i beredskap

Frivilliga Flygkåren har alltid en TiB (Tjänsteman i Beredskap) tillgänglig 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.
Vid behov av hjälp från luften, ring 0155-212 000

Frivilliga Flygkåren i Media

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation för alla flygintresserade

Alla som bor i Sverige kan vara med i FFK. Kvinnor och män i alla åldrar är lika välkomna.

FFK har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är ett prisvärt alternativ för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis etc. etc. Ersättningen till FFK för utförda uppdrag är en bråkdel av vad det kostar att nyttja flygplan och helikoptrar hos Polisen eller Försvarsmakten. FFK:s piloter och observatörer ställer upp utan ersättning. FFK utför endast uppdrag för myndigheter och motsvarande organisationer. FFK konkurrerar inte med kommersiella bolag, utan är endast ett komplement när dessa resurser inte räcker till.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share

Login

arton − sjutton =

Lost your password?