Välkommen till Frivilliga Flygkåren - FFK

Före uppdrag: Dina uppgifter  →   Flygplanslista   ?   Anmäl flygning & övning 
Efter uppdrag:  Rapportering av flygtid ev. Flygsäkerhetsrapport 

 
FFK-WebbLogo
Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 400 medlemmar fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt, kärleken till flyget och viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

Frivilliga Flygkårens medlemmar utför varje år uppdrag för Kommuner, Länsstyrelser, Räddningstjänster, Försvarsmakten, Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket, Polisen och Sjöräddningen. När vi flyger uppdrag betalar beställaren endast flygplanskostnaden. Piloter och spanare arbetar ideellt vilket gör flygningen till ett mycket billigt komplement av samhällets resurser. Frivilliga Flygkåren kan med eget bildöverföringssystem leverera lägesbilder/foton i nästan realtid. TBOS, Tag Bild Och Sänd.

FFK utför flyguppdrag över hela Sverige. Totalt flygs varje år mellan 6 000 och 8 000 timmar i FFK:s regi. Detta innebär att vi har maskiner i luften i princip dygnet runt. Vi har tillstånd att som lägst flyga 200 fot (60 meter) över terrängen. Detta kräver stor skicklighet av både pilot och spanare som därför vidareutbildas i avancerade kurser av handplockade lärare.

Frivilliga Flygkåren har alltid en TiB (Tjänsteman i Beredskap) tillgänglig 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.  Larm till Flyginsatsgrupperna kan ske genom FFK TiB på telefon 0155-212 000, eller direkt till FIG-gruppen i respektive länsflygavdelning. Telefonnummer till respektive län finns under menyn “Kontakt -> FFK TiB”

 

RG – Resursgrupp

RG - Resursgrupp

Resursgruppen är det första naturliga steget in i organisationen när du blivit medlem i FFK. Du blir även behörig att söka FFK Grundkurs som ger dig information om FFK och mycket mer.

Som aktiv i resursgruppen så kan du få möjlighet att få vara med på uppdrag som brandflyg och sjöbevakning förutsatt relevant utbildning och flygtid.

YP – Young Pilots

YP - YoungPilots

Här blir alla flygintresserade ungdomar medlemmar. Man kan vara max 25 år fyllda för att vara med i Young Pilots. För mer information och att bli medlem i Young Pilots gå in på  www.youngpilots.se och läs om vad vi kan erbjuda dig.

 

FIG – Flyginsatsgrupp

FIG - Flyginsatsgrupp

Flyginsatsgrupperna består av FFK-medlemmar som övas specifikt för att kunna utföra uppdrag till stöd för det civila samhället. Från luften är det lätt att skapa sig en bild av komplexa situationer och att leda och samordna insatser. Samordning kan ske via RAKEL, flygradio och FFK:s eget system (TBOS) för att leverera GEO-taggade  bilder i nära realtid. Även efter den akuta krisen kan överflygningar ge många fördelar: Vilka skador har uppkommit? Vilken väg är lämpligast för reparations-personalen? FIG-grupperna finns i varje län och går 2-timmars beredskap.

HV – Hemvärnsflyg

HV - Hemvärnsflyget

Hemvärnsflyget skapades 1993 på uppdrag från Försvarsmakten. Detta är militära flyggrupper som ingår som en fast del i hemvärnsbataljonerna. Piloterna ingår i hemvärnet och klassificeras som stridande personal. I dag finns  32 grupper med hemvärnspiloter över hela landet varav 14 grupper bildar 7 troppar i Hv-Undkompanierna. De övar såväl i luften som på marken med närmast baserade hemvärnsbataljon. Hemvärnspiloterna delar sin tid mellan uppdragsflygning och marktjänst såsom pistolskytte och skyddstjänst.

SIG – Sjöinformationsgrupp

SIG - Sjöinformationsgrupp

Sjöinformationsgrupperna bildades 2005 och är en avdelning som liknar hemvärnsflyget. Här sker dock uppdragen för Marinen istället för Armén. SIG-grupperna agerar ofta i rote och är en självständig resurs för bl.a. sjöinformationskompanierna. Sjöinformations-grupperna har vid flera tillfällen fungerat som B-styrka vid övningar och varit delaktiga i flera NATO-övning tillsammans med Svenska Marinen. Kraven på flygförarna i SIG är höga och dessa grupper lägger mycket tid på övning och samverkan.

Login

9 − 7 =

Lost your password?