Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK
Home_slider_1

Frivilliga Flygkåren - FFK

Home_slider_1

FFK - en del av den svenska krisberedskapen - se film

Home_slider_1

FIG - Flyginsatsgrupp

Home_slider_1

HV - Hemvärnsflyg

Home_slider_1

SIG - Sjöinformationsgrupp

FFK - en samhällsresurs

Home_slider_1

Ungdom

Välkommen till Frivilliga Flygkåren – FFK

Hans Spets ny kårchef för FFK

Han har mer är 30 års erfarenhet av att arbeta med kris- och beredskapsfrågor – nu tar Hans Spets över som ny kårchef för Frivilliga Flygkåren.
– FFK fyller en mycket viktig funktion i svensk krisberedskap såväl på den civila som den militära sidan, samt i kris och under höjd beredskap. Jag ser mycket fram emot att få fortsätta utveckla FFK utifrån den erfarenhet jag har av att arbeta med dessa frågor, säger Hans Spets.

Hans Spets efterträder Thomas Alexandersson som lämnar Frivilliga Flygkåren efter fem och ett halvt år som kårchef. Hans kommer närmast från en tjänst på Statens Energimyndighet där han bl.a arbetat med utveckling av trygg energiförsörjning för kriser samt med särskilt fokus på civilt försvar. Han har en lång yrkeskarriär med arbete i fem statliga myndigheter, bl.a som senior samordnare på Krisberedskapsmyndigheten och har även fungerat som stöd till regeringen och det svenska ordförandeskapet i EU när det gäller frågor om gasförsörjning.
– Hans gedigna erfarenhet av arbete med kris- och beredskapsfrågor blir en mycket viktig tillgång för Frivilliga Flygkåren, inte minst när det gäller FFK:s roll i det civila försvar som nu ska byggas upp, säger Roland Ekenberg, styrelseordförande för FFK.
– Rysslands invasionskrig i Ukraina har på ett dramatiskt sätt förändrat säkerhetsläget i Europa och ställer helt nya krav på vår förmåga att kunna hantera kriser och det är ett mycket viktigt och spännande uppdrag att få ta på sig rollen som kårchef för FFK, säger Hans Spets, och fortsätter:
– Jag måste samtidigt konstatera att livet är fullt av roliga sammanträffanden. För sex år sedan fick jag möjlighet att titta in i cockpit på en inrikesflygning i Norge där min bror arbetar som pilot. I högerstolen satt Thomas Alexandersson bakom spakarna och nu byter vi plats och jag tar över rodret vilket känns mycket inspirerande.

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt, engagemang och insikt i flygets möjligheter samt  viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

Frivilliga Flygkårens medlemmar utför varje år uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länsstyrelser, Räddningstjänster och Försvarsmakten. Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket,  Kommuner, Polisen och Sjöräddningen. När vi flyger uppdrag betalar beställaren endast flygplanskostnaden. Piloter och spanare arbetar ideellt vilket gör flygningen till ett mycket kostnadseffektivt komplement till samhällets övriga resurser. Frivilliga Flygkåren kan med eget bildöverföringssystem leverera lägesbilder/foton i nästan realtid. TBOS, Ta Bild Och Sänd.

Ansök om medlemskap i FFK

Så här går det till

 

FFK – Samordnar småflyget till bästa samhällsnytta!

TIB – Tjänsteman i beredskap

Frivilliga Flygkåren har alltid en TiB (Tjänsteman i Beredskap) tillgänglig 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.
Vid behov av hjälp från luften, ring 0155-212 000

Frivilliga Flygkåren i Media

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation för alla flygintresserade

Alla som bor i Sverige kan vara med i FFK. Kvinnor och män i alla åldrar är lika välkomna.

FFK har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är ett prisvärt alternativ för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis etc. etc. Ersättningen till FFK för utförda uppdrag är en bråkdel av vad det kostar att nyttja flygplan och helikoptrar hos Polisen eller Försvarsmakten. FFK:s piloter och observatörer ställer upp utan ersättning. FFK utför endast uppdrag för myndigheter och motsvarande organisationer. FFK konkurrerar inte med kommersiella bolag, utan är endast ett komplement när dessa resurser inte räcker till.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share