Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK
Home_slider_1

Frivilliga Flygkåren - FFK

Home_slider_1

FFK - en del av den svenska krisberedskapen - se film

Home_slider_1

FIG - Flyginsatsgrupp

Home_slider_1

HV - Hemvärnsflyg

Home_slider_1

SIG - Sjöinformationsgrupp

Home_slider_1

RG - Resursgrupp

Home_slider_1

Ungdom

Aktuell Coronainformation 2021-04-01

Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 har kårstaben beslutat att ställa in sommarens planerade kurser och läger för FFK Ungdom. Beslutet berör lägren i Luleå och Ronneby samt de planerade grund- och fortsättningskurserna samt kursen för spanare. Genom lokala beslut har även lägren i Bunge och Borås ställts in. Om smittläget tillåter kommer två grundkurser att genomföras under hösten, även lägret i Linköping vecka 44 kvarstår i planeringen.

Kårstabens beslut att förlänga tidigare utfärdat stopp för övriga utbildningar och övningsverksamhet kvarstår. Beslutet innebär att all planerad utbildnings- övnings- och mötesverksamhet i FFK:s regi fortsatt är inställd.

Beslutet gäller till och med 2021-04-30!

Verksamhet som genomförs utan fysiska möten mellan personer t.ex. via digitala plattformar omfattas inte av beslutet. Det egenträningsprogram som beslutats för avtalsmedlemmar i HV, SIG och FIG förlängs att gälla till 30 april.

För närvarande omfattas inte skarpt uppdragsflyg som t.ex. brandflyg, FIG-uppdrag och sjöövervakning av beslutet. Dock skall hänsyn tas i största möjliga mån till de myndighetsrekommendationer som gäller för Covid-19. LEX FFK gäller alltid!

För uppdrag som ska genomföras gäller följande råd och riktlinjer:

  • Vid misstanke eller milda symptom ska man stanna hemma och inte infinna sig. (Se exempel på symptom på FHM:s hemsida)
  • Vid misstanke eller uppkomst av symptom ska uppdrag omedelbart avbrytas och hemresa ske.
  • Besättning ska vara överens om rutiner och hantering av munskydd, desinfektion och andra hygien-rutiner innan flygning påbörjas
  • Reglage och kontroller i flygplan ska avtorkas med sprit före och efter varje flygning. Besättningen ansvarar själva att detta sker.
  • Vid desinficering av gemensam materiel, t.ex Ursuit torrdräkt, så ska 62-95% etanollösning användas. Närmare anvisning finns här>>
  • Rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten ska respekteras.
  • Om någon känner oro för att genomföra flyguppdrag och inte vill genomföra flygning ska detta respekteras.

                                 Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19!

Polismyndigheten har utfärdat en varning om bedrägeriförsök i samband med den pågående vaccinationskampanjen mot covid-19. Mer information om detta finns här: Telefonbedrägerier | Polismyndigheten (polisen.se) 

Observera! 

Information om begränsningar i verksamheten kan uppdateras med kort varsel om ytterligare förhållningsregler kommer från myndigheter. Kontrollera därför alltid aktuell information på hemsidan, FFK OPS Info och från myndigheter innan uppdrag genomförs.

Följande länkar kan användas:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se

www.regeringen.se  

www.forsvarsmakten.se

www.msb.se

Thomas Alexandersson

FFK Kårchef/AM

 

Young Pilots blir FFK Ungdom!

Ungdomsorganisationen Young Pilots byter 27 september namn till Frivilliga Flygkårens Ungdomsverksamhet – FFK Ungdom.

Young Pilots, YP, bildades 2005 av Frivilliga Flygkåren med målsättningen att YP skulle bli en fristående ungdomsorganisation för flygintresserade ungdomar. Syftet med ungdomssatsningen var att rekrytera blivande piloter till moderorganisationen.

– Nu har 15 år gått och i takt med att ungdomsverksamheten vuxit har även nya mål och visioner uppstått. Young Pilots och FFK ser fler fördelar av att vara en och samma organisation och därför vill ungdomsverksamheten och FFK fortsatt växa närmare varandra. Att båda delarna av organisationen benämns liknande blir då ett naturligt steg på vägen, säger Felix Jansson, styrelseordförande i Young Pilots.

– Ungdomsverksamheten är otroligt viktig för FFK:s framtid som organisation. Young Pilots har en mycket aktiv verksamhet med närmare 800 medlemmar och många av dem fungerar som spanare i våra flyginsatsgrupper. Genom namnbytet knyts de ännu närmare moderorganisationen och det blir tydligare utåt sett att vi nu samlar all verksamhet under FFK:s flagg, säger Thomas Alexandersson, kårchef för Frivilliga Flygkåren.

Ny ordförande i FFK

Den förre rikshemvärnschefen, generalmajoren Roland Ekenberg, har utsetts till ny ordförande för Frivilliga Flygkåren, FFK.

– Att vara förtroendevald är bland det finaste man kan vara och jag ser mycket fram emot att få leda FFK som är en organisation vars verksamhet drivs på ett professionellt sätt och fyller en synnerligen viktig funktion i Sveriges krisberedskap, säger Roland Ekenberg.

Läs hela artikeln om vår nya ordförande >>

 

 

Välkommen till Frivilliga Flygkåren – FFK

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt, engagemang och insikt i flygets möjligheter samt  viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

Frivilliga Flygkårens medlemmar utför varje år uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länsstyrelser, Räddningstjänster och Försvarsmakten. Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket,  Kommuner, Polisen och Sjöräddningen. När vi flyger uppdrag betalar beställaren endast flygplanskostnaden. Piloter och spanare arbetar ideellt vilket gör flygningen till ett mycket kostnadseffektivt komplement till samhällets övriga resurser. Frivilliga Flygkåren kan med eget bildöverföringssystem leverera lägesbilder/foton i nästan realtid. TBOS, Ta Bild Och Sänd.

Ansök om medlemskap i FFK

Så här går det till

 

FFK – Samordnar småflyget till bästa samhällsnytta!

TIB – Tjänsteman i beredskap

Frivilliga Flygkåren har alltid en TiB (Tjänsteman i Beredskap) tillgänglig 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.
Vid behov av hjälp från luften, ring 0155-212 000

Frivilliga Flygkåren i Media

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation för alla flygintresserade

Alla som bor i Sverige kan vara med i FFK. Kvinnor och män i alla åldrar är lika välkomna.

FFK har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är ett prisvärt alternativ för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis etc. etc. Ersättningen till FFK för utförda uppdrag är en bråkdel av vad det kostar att nyttja flygplan och helikoptrar hos Polisen eller Försvarsmakten. FFK:s piloter och observatörer ställer upp utan ersättning. FFK utför endast uppdrag för myndigheter och motsvarande organisationer. FFK konkurrerar inte med kommersiella bolag, utan är endast ett komplement när dessa resurser inte räcker till.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share

Login

3 × ett =

Lost your password?