Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Kårstaben

Personal på Kårstaben

Hans Spets
Kårchef / Accountable Manager (AM)
hans.spets@ffk.se
021-440 33 01

Daniel Jansson
Stf Kårchef / NPGO
Daniel sköter alla militära kontakter.
daniel.jansson@ffk.se
021-440 33 08

Lars-Göran Johansson
Flygchef/Nominated Person Flight Operations NPFO
Lars-Göran ansvarar för FIG- och RG-grupperna
lars-goran.johansson@ffk.se
021-440 33 02

Hans Jörnén
Utbildningschef/Nominated Person Crew Training NPCT
Hasse är chef för FFK:s skolverksamhet och även IT-ansvarig på kårstaben.
hans.jornen@ffk.se
021-440 33 07

Hans-Erik Viklund
Flygsäkerhetsansvarig/Safety Manager SM/Compliance Monitoring Manager CMM
hans-erik.viklund@ffk.se
021-440 33 13

Susanna Jansson
Ekonomi
Sanna sköter FFK:s ekonomi
susanna.jansson@ffk.se
021-440 33 03

Jessika Tingström
Ekonomi
Jessika sköter FFK:s ekonomi och löneadministration.
jessika.tingstrom@ffk.se
021-440 33 05

Helene de Mander
Skolavdelningen/Medlemsregister/
Assistant Training Manager ATM
Helene sköter skolavdelningen samt medlemsregister och arrangemang kring mat, boende och lokaler.
helene.demander@ffk.se
021-440 33 04

Jenny Lindgren
Skolavdelningen/Webshop/Assistant Training Manager ATM
Jenny sköter skolavdelningen samt webshopen
jenny.lindgren@ffk.se
021-440 33 06

Natalia Brink
Natalia sköter flygrapporter och fakturering.
natalia.brink@ffk.se
021-440 33 09

Jonathan Hölling
Ungdomsverksamheten/
Skolavdelningen/Assistant Training Manager ATM
jonathan.holling@ffk.se
021-440 33 10

Lärare & Konsulter:
Tommy Wirén
tommy@ffk.se
070-747 57 21

Presskontakt:
Stefan Nieminen
stefan.nieminen@live.se
070-389 53 17

 

Mail till Kårstaben

Om du skickar in uppgifter via mail använder du följande adresser:

Mail till kårstaben: ks@ffk.se

Flygrapporter skickas till: flygrapport@ffk.se

Störningsrapporter skickas till: asr@ffk.se

Medlemsinformation, cert, flygna timmar m.m. skickas till: medlem@ffk.se

Flygplansavtal inkl. försäkringar skickas till: avtal@ffk.se

Journaler från flygutbildningar ex.vis spaningskurs mfl. skickas till: journal@ffk.se

Frågor gällande ekonomi skickas till: ekonomi@ffk.se

Frågor gällande kurs/utbildning skickas till:
kurs@ffk.se

Övningsinformation, planerade övningar, rapporter m.m. skickas till: ovning@ffk.se

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share