Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Kårstaben

Personal på Kårstaben

Thomas Alexandersson
Kårchef
Thomas är Kårchef och högste ansvarig för FFK:s organisation och verksamhet.
thomas.alexandersson@ffk.se
021-440 33 01

Hans Jörnén
Flygchef & IT
Hasse är flygchef med ansvar för FIG/RG-grupperna och även IT-ansvarig på kårstaben.
hans.jornen@ffk.se
021-440 33 07

Marita Collander
Ekonomichef Kårstaben
Marita ansvarar för Kårstabens bokföring
marita.collander@ffk.se
021-440 33 03

Daniel Jansson
Stf Kårchef
Daniel sköter alla militära kontakter.
daniel.jansson@ffk.se
021-440 33 08

Helene de Mander
Medlemsregister
Helene sköter medlemsregister och arrangemang kring mat, boende och lokaler.
helene.demander@ffk.se
021-440 33 04

Jenny Lindgren
Kursadministration och webshop
Jenny sköter kursadministration och webshopen
jenny.lindgren@ffk.se
021-440 33 06

Jessika Tingström
Ekonomiassistent
Jessika sköter flygrapporter och löneadministration.
jessika.tingstrom@ffk.se
021-440 33 05

Natalia Grudzinska
Flygrapporter och Fakturering
Natalia arbetar med flygrapporter, brandflygrapportering och fakturering.
natalia.grudzinska@ffk.se
021-440 33 09

Staffan Eriksson
Young Pilots
Staffan arbetar halvtid och ansvarar för Young Pilots verksamhet.
staffan.eriksson@ffk.se
021-440 33 11

Alice Wallin
Young Pilots
Alice är tjänstledig för studier men arbetar som timanställd med ansvar för Young Pilots kurser och lägerverksamhet.
alice.wallin@ffk.se

Lärare & Konsulter:
Tommy Wirén
070-747 57 21
tommy@ffk.se

FFK Nytt:
Layout, Sandra Häggander
red@ffk.se

Mail till Kårstaben

Om du skickar in uppgifter via mail använder du följande adresser:

Mail till kårstaben: ks@ffk.se

Flygrapporter skickas till: flygrapport@ffk.se

Störningsrapporter skickas till: asr@ffk.se

Medlemsinformation, cert, flugna timmar m.m. skickas till: medlem@ffk.se

Flygplansavtal inkl. försäkringar skickas till: avtal@ffk.se

Journaler från flygutbildningar ex.vis spaningskurs mfl. skickas till: journal@ffk.se

Reseräkningar och allting som har med ekonomi att göra skickas till: ekonomi@ffk.se

Övningsinformation, planerade övningar, rapporter m.m. skickas till: ovning@ffk.se

Login

sjutton − 8 =

Lost your password?