Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

GU spanare

Som spanare är du uppdragsgivarens ögon från ovan!

För att bli spanare på uppdrag ska du genomgå en grundutbildning i spaning. Spanarkursen är fyra dagar lång där teori och praktik varvas och hålls normalt på FFK:s kårstab i Västerås under vår och sommar.

För att kunna söka till spanarkursen ska du:

  1. Vara medlem
  2. Gått grundkursen
  3. Valts ut till aspirant i en flyggrupp

På kursen får du lära dig om våra olika system som används i luften, som exempelvis TBOS (ta bild och sänd) och kommunikationsverktyget RAKEL. Du får även kunskaper i färdplanering, flygsäkerhet, besättningssamarbete och meteorologi.

En stor del av kursen består av praktisk spaningsövning i luften tillsammans med en pilot. Utbildningen är intensiv och kräver stor flexibilitet från deltagarna. Efter kursen har du en grundläggande förståelse för olika typer av uppdrag som du sedan kan bygga vidare på med specialutbildningar tillsammans med din flyggrupp.

Att bli spanare passar dig som inte har flygcertifikat men vill bidra till totalförsvaret från luften.

Under kursen bor du på FFK Kårstab och vi står för all kost. FFK ersätter även dina reskostnader och du har rätt till ersättning för din tid. Läs mer om ersättningar HÄR.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share