Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Kontakt i länen

Kontakter i länsflygorganisationerna

Här hittar du länets larmnummer där du alltid kan komma i kontakt med flyginsatsgruppen, och kontaktuppgifter till länsflygchefer, chefspiloter och ställföreträdare i länet.

AB – Stockholm
Larmnummer 0155-21 29 47

Länsflygchef: Christer Dahlgren AB0312, christer.dahlgren@itplan.se, 0705-460927
Ställföreträdande Länsflygchef: Peter Lovén AB0404, peter.loven@bredband.net, 070-9801080
Chefspilot: Martin Ingfeldt AB0345, martin@ingfeldt.se, 0708-956752
Ställföreträdande Chefspilot: Fredrik Wengelin AB0373, fredrik@wengelin.com, +46708300800

C – Uppsala
Larmnummer 0155-21 29 63

Länsflygchef: Sune Pettersson C0047, sune.017317565@telia.com, 070-6897733
Ställföreträdande Länsflygchef: Ulrik Jansson C0100, ulle.jansson@telia.com, 070-5883423
Chefspilot: Magnus Träff C0056, magnst@gmail.com, 070-5743218
Ställföreträdande Chefspilot: Andreas Andersson C0069, andreas.andersson@emineo.se, 0733-771110

D – Södermanland
Larmnummer 0155-21 29 87

Länsflygchef: Bengt Torsek D0049, benkepilot@hotmail.com, 070-6431370
Ställföreträdande Länsflygchef: Lars Andersson D0005, larsg-andersson@tele2.se, 070-3177511
Chefspilot: Rune Leindahl D0032, rune.leindahl8529@gmail.com, 070-2950596
Ställföreträdande Chefspilot: Anders Eriksson D0013, anders.valsborg@telia.com, 0709-446661

E – Östergötland
Larmnummer 0155-21 32 08

Länsflygchef, Chefspilot: Björn Ahlgren E0001, bahlgren43@hotmail.com, 070-5127030
Ställföreträdande Länsflygchef, Ställföreträdande Chefspilot: Lennart Persson E0086, lennart.persson@finspong.com, 0702-58776

F – Jönköping
Larmnummer 0155-21 31 84

Länsflygchef: Jörgen Hjort F0026, jorgen.hjort@bufab.com, 0708-860804
Ställföreträdande Länsflygchef: Daniel Sonnerfjord F0164, daniel.sonnerfjord@gmail.com, 0734-188024
Chefspilot: Pär Svensson F0113, par_svensson@hotmail.com, 0705-661038
Ställföreträdande Chefspilot: Johan Stråth F0149, johan_strath@hotmail.com, 0705-690248

G – Kronoberg
Larmnummer 0155-21 32 16

Länsflygchef: Rolf Lundström G0037, rolfvl@telia.com, 0709-840245
Ställföreträdande Länsflygchef: Ingemar Henricsson G0036, i.henricsson@euromail.se, 070-8399338
Chefspilot: Anders Gröndahl G0132, anders.grondahl@telia.com, 0705-376030
Ställföreträdande Chefspilot: Sebastian Willstedt G0093, sebastian.will@hotmail.com, 073-9967983

H – Kalmar
Larmnummer 0155-21 32 54

Länsflygchef: Hans Gerremo H0109, gerremohans@gmail.com, 070-3132395
Ställföreträdande Länsflygchef: Anders Thulin H0080, anders.thulin@brevet.nu, 070-6282177
Chefspilot: Christer Siverud H0075, christer@sivek.se, 070-6506711

I – Gotland
Larmnummer 0155-21 32 64

Länsflygchef: Jan Åhlberg I0052, jan.ahlberg@telia.com, 0707-571577
Ställföreträdande Länsflygchef: Hans Karlsson I0030, hans.g.karlsson@passagen.se, 0734-454431
Chefspilot: Johan Löfström I0126, johanlofstrom@telia.com, 0708-211349
Ställföreträdande Chefspilot: Mats Ekelund I0035, mats@sjalsosmallarms.se, 0708-227858

K – Blekinge
Larmnummer 0155-21 32 67

Länsflygchef: Torsten Norberg K0027, ffk@skarupsgard.se, 0709-722050
Ställföreträdande Länsflygchef: Ingmar Olofsson K0028, famof.ronneby@telia.com, 0708-156429
Chefspilot: Christopher Carlander K0188, christopher.carlander@gmail.com, 0709-864913
Ställföreträdande Chefspilot: Åke Bergvall K0084, ake.bergvall@hotmail.com, 0708-261265

LM – Skåne
Larmnummer 0155-21 32 78

Länsflygchef: Peter Falk LM0415, petersfalk@gmail.com, 070-8502946
Ställföreträdande Länsflygchef: Bengt Olle Nilsson LM0021, bengtolle.nilsson@gmail.com, 070-6426151
Chefspilot: Mats Jerpander LM0374, mats.jerpander@telia.com, 070-5704714
Ställföreträdande Chefspilot: Ulf Hansson LM0354, uh.1053@gmail.com, 070-7135750

N – Halland
Larmnummer 0155-21 32 79

Länsflygchef: Björn Blommegård N0011, bjorn@blommegard.se, 070-6891494
Ställföreträdande Länsflygchef: Jan-Olof Andersson N0004, janne.andersson@pyrapp.se, 070-5862168
Chefspilot: Svante Andersen N0157, svante.andersen@telia.com, 0703-668370
Ställföreträdande Chefspilot: Ingmar Andersson N0068, ingmar.andersson@wirtgen-group.com, 0705-690995

O – Västra Götaland
Larmnummer 0155-21 32 91

Länsflygchef: Göran Åhlin O0066, goranahlin1@gmail.com, 070-7338355
Ställföreträdande Länsflygchef, Chefspilot: Magnus Falck O0306, magnus@competit.com, 070-5557048
Ställföreträdande Chefspilot: Karl-Johan Kritz O0128, karl-johan.kritz@lixon.se, 0705-659698

P – Älvsborg
Larmnummer 0155-21 32 98

Länsflygchef: Antonius Vialle P0185, anton.vialle@visonhb.se, 0707-981234
Ställföreträdande Länsflygchef: Eiwy Isaksen P0206, eiwy.isaksen@isakab.se, 0705-538970
Chefspilot: Simon Carlsson P0137, sibi@home.se, 0705-203562
Ställföreträdande Chefspilot: Leif Gustafsson P0254, leffeg65@gmail.com, 0734-213060

R – Skaraborg
Larmnummer 0155-21 33 56

Länsflygchef: Nilsmartin Karlsson R0110, nils.martin.karlsson@gmail.com, 073-2471584
Ställföreträdande Länsflygchef, Chefspilot: Leif Lindelöw R0062, leif.lindeloew@gmail.com, 070-6284456

S – Värmland
Larmnummer 0155-21 33 97

Länsflygchef: Göran Arvidson S0130, goran.arvidson@atopto.se, 070-2652616
Ställföreträdande Länsflygchef: Daniel Jansson D0007, daniel.jansson@ffk.se, 0707-473674
Chefspilot: Fredrik Brasar S0127, fredrik@brasar.se, 0730-599595
Ställföreträdande Chefspilot: Benny Öhqvist S0051, benny.ohqvist@telia.com, 070-5615644

T – Örebro
Larmnummer 0155-21 34 09

Länsflygchef: Per Lindsten T0026, 07@nerikesbrandkar.se, 0730-888112
Ställföreträdande Länsflygchef: Stig Holm T0020, stig.holm@spray.se, 070-5562579
Chefspilot: Anders Bergqvist T0112, anders-bergqvist@bredband.net, 070-6712060
Ställföreträdande Chefspilot: Kalle Kovacs T0024, kallekovacs@hotmail.com, 0738-351300

U – Västmanland
Larmnummer 0155-21 34 18

Länsflygchef: Michael Björnbäck U0141, michael.bjornback@gmail.com, 0708-384994
Ställföreträdande Länsflygchef: Lars Svensson U0092, ame_lasse@hotmail.com, 0703-174028
Chefspilot: Bo Johnsson U0138, bo@sitdown.se, 070-5330800

W – Dalarna
Larmnummer 0155-21 34 19

Länsflygchef: Magnus Andersson W161, andersson_magnus@telia.com, 070-6970938
Ställföreträdande Länsflygchef: Roland Olsson W0085, rolandolsson_sefel@hotmail.com, 070-1764047
Chefspilot: Ingemar Brottare W0017, ingemar.brottare@telia.com, 070-2350521
Ställföreträdande Chefspilot: Mats Olsson W0084, pell.mats.olsson@telia.com, 070-2534505

X – Gävleborg
Larmnummer 0155-21 34 23

Länsflygchef: Richard Jovanovic X0190, rjnswemec@hotmail.com, 070-5341249
Ställföreträdande Länsflygchef: Anders Hellström X0214, nykopingaerosupport@gmail.com, 070-2846424
Chefspilot: Stig Huss X0027, stig.huss@stagesound.se, 0708-132488
Ställföreträdande Chefspilot: Mats Olsson W0084, pell.mats.olsson@telia.com, 070-2534505

Y – Västernorrland
Larmnummer 0155-21 34 29

Länsflygchef: Lars Sundlöf Y0193, lars.sundlof@hkairport.se, 070-3972275
Ställföreträdande Länsflygchef: Ulf Lundgren Y0024, ulf.d.lundgren@gmail.com, 070-6664388
Chefspilot: Tomas Norberg Y0202, tomas@flygfabriken.com, 070-3704720

Z – Jämtland
Larmnummer 0155-21 34 47

Länsflygchef: Sven-Åke Roos Z0073, buskflygarn@hotmail.com, 070-6415941
Ställföreträdande Länsflygchef: Tom Brantheim Z0007, tom.brantheim@telia.com, 070-2441299
Chefspilot: Kjell-Åke Jonsson Z0033, kjell-ake.jonsson@syre.se, 0705-222907

AC – Västerbotten
Larmnummer 0155-21 34 69

Länsflygchef: Klas-Göran Berg AC0123, pilotklas@hotmail.com, 070-5323672
Ställföreträdande Länsflygchef: Ulf Ericsson AC0063, ulf.e@comhem.se, 070-2209785
Chefspilot: Sören Bergmark AC0070, soren.bergmark@telia.com, 070-6442854
Ställföreträdande Chefspilot: Ivan Forsman AC0158, ivan@storumansflygplats.se, 070-5138006

BD – Norrbotten
Larmnummer 0155-21 34 86

Länsflygchef: Ivan Rosenling BD0124, ivan.rosenling@telia.com, 072-9742878
Ställföreträdande Länsflygchef:
Chefspilot: Gunnar Pettersson, BD0211, o.g.pettersson@gmail.com, 070-5572094

Login

sexton − tolv =

Lost your password?