Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

TiB-Tjänsteman i beredskap

TIBTIB – TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP – LARMNUMMER 0155-212 000

Är du i behov av hjälp från luften?
Frivilliga Flygkåren har alltid en TiB, tjänsteman i beredskap, tillgänglig 24 timmar per dygn, 365 dagar om året. Larm till flyginsatsgrupperna sker genom FFK TiB på telefon 0155-212 000.

Här hittar du ett kontaktformulär till FFK:s Tjänsteman i beredskap – TiB

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share