Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Underwater Escape

Underwater Escape är en säkerhetsutbildning för evakuering ur flygplan under vatten. Samtliga spanare och piloter ska genomgå utbildningen med godkänt resultat innan sitt första flyguppdrag.

För att kunna söka kursen ska du:

  1. Vara medlem
  2. Gått grundkursen
  3. Vara aspirant till en flyggrupp som pilot eller spanare

Kursen består av teori och praktik normalt utspritt på en eftermiddag och förmiddag. De praktiska momenten genomförs i bassäng där deltagarna får öva på att ta sig ut ur en simulerad flygplanskabin under vattnet och hantering av nödutrustning. 

Utbildningen sker på olika delar av landet. FFK står för kost och logi. FFK ersätter även dina reskostnader. Läs mer om ersättningar HÄR.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share