Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Frågor och svar

Medlemsskap

Vad ingår i ett medlemskap?

Som medlem i FFK får du möjlighet att delta i vår verksamhet och våra kurser.  I medlemskapet ingår även en olycksfallsförsäkring som gäller när du medverkar i vår verksamhet.

Medlemskapet gäller för ett kalenderår.

Hur blir jag medlem?

Du gör en medlemsansökan på vår hemsida. Vi återkommer sedan till dig med ett välkomstbrev inom ca en vecka.

Måste jag ha en viss ålder för att teckna medlemskap?

Vi har verksamhet för alla åldrar och har därför ingen nedre eller övre åldersgräns för att bli medlem. Du måste vara minst 15 år för att delta på aktiviteter.

Vad kostar ett medlemskap?

För dig som är 26 år eller äldre kostar medlemskapet 200 kronor. Är du yngre än det betalar du 100 kronor.

Hur gör jag om jag vill avsluta mitt medlemskap?

Om du vill avsluta ditt medlemskap kontaktar du kårstaben via mejl och meddelar det.

 

Utbildning

Vilka utbildningar kan man gå?

Du börjar din resa i FFK med en grundkurs. Efter grundkursen fortsätter du med antingen GU Spanare eller GU Flyg beroende på om du är pilot eller inte. När du gjort dessa är din grundutbildning klar och därefter får du löpande utbildning med din flyggrupp.

Måste jag gå utbildningar?

Nej, du kan vara stödjande medlem utan att gå utbildningar och vara en aktiv resurs.

Måste jag vara pilot för att flyga i FFK?

För att vara pilot på uppdrag måste du ha ett flygcertifikat sedan tidigare. Har du inte ett flygcertifikat kan du utbilda dig till spanare. Som spanare flyger du med i flygplanet och sköter uppdragsuppgifter som fotografering, kommunikation och till viss del navigering.

Hur gammal måste jag vara för att få gå kurserna/utbildningarna?

Du kan gå ungdomsutbildningar om du är mellan 15-25 år för att bli spanare. Du måste vara minst 18 år för att få flyga på uppdrag som pilot eller spanare. Är du över 25 år kan du gå våra ordinarie utbildningar.

Hur sker urvalet av deltagare till kurserna?

Till vår grundkurs är det generellt först till kvarn som tillämpas. Till senare kurser försöker vi så gott det går att sprida kompetensen i landet. Blir du inte antagen kan du för de flesta kurser välja att stå kvar som reserv.

Kostar kurserna/utbildningarna något?

Våra kurser är kostnadsfria och du får även fria resor, kost och logi. Du kan även få ersättning för förlorad inkomst. Det är viktigt att du har ett SGI, sök om det i god tid innan kurs för korrekt ersättning.

När kan jag senast lämna återbud till en kurs?

Vi plockar in stora och dyra resurser för våra utbildningar som riskerar att gå förlorade vid sena avhopp. Därför sak återbud ända lämnas vid sjukdom eller annan allvarlig händelse som förhindrar dig från att delta. Återbudet ska lämnas så tidigt som möjligt.

Kan jag kräva att få ledigt för att gå utbildning?

Nej, du kan inte kräva av din arbetsgivare att få ledigt för att gå någon av FFK:s utbildningar. En god dialog med din arbetsgivare ligger till grund för att få ledigt för att gå utbildning eller vid skarp insats.

Kan jag ta egen bil till kursplatsen och få ersättning?

FFK förespråkar starkt användning av tåg och kollektivtrafik. Skulle det lättaste och billigaste alternativet vara bil får deltagaren använda sin egna bil mot ersättning. Är sträckan över 40 mil önskar vi att du tar kontakt med kårstaben innan. Är du osäker på bästa resealternativ tar du kontakt med kårstaben.

Kan jag ta flyget till kursplatsen?

Nej. I enskilda fall när avståndet blir allt för långt och det inte finns några bra alternativ kan vi godkänna flyg i samband med kurs. Kontakta först kårstaben för ett godkännande innan du bokar.

Var hålls kurserna/utbildningarna?

Grundkurs, GU Span och GU flyg hålls främst i Västerås. Mindre kurser genomförs över hela landet, oftast tillsammans med din flyggrupp.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share