Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Vårt uppdrag

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en av arton frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter och spanare, fördelade över hela Sverige. Alla flygande medlemmar har en sak gemensamt – engagemang och insikt i flygets möjligheter samt viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

FFK stöttar myndigheter och organisationer med information och överblicksbilder från luften, exempelvis efter stormar, identifiering av fartyg och inom Hemvärnet. Samordning kan ske via RAKEL, flygradio och FFK:s eget system för att leverera GEO-taggade bilder i nära realtid, TBOS, Ta Bild Och Sänd.

FFK utför flyguppdrag över hela Sverige. Totalt flygs varje år mellan 6 000 och 8 000 timmar i FFK:s regi. I samtliga län finns FFK:s flygresurser som organiseras av en ansvarig Länsflygchef. I varje län finns flera flyggrupper som är specialiserade på olika typer av flyguppdrag.

Många av flyguppdragen kräver stor skicklighet av både pilot och spanare. Medlemmarna i våra flyggrupper genomgår därför olika typer av specialutbildningar och tränas regelbundet för att klara ett brett spektrum av olika flyguppdrag.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share