Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

För uppdragsgivare

Granskning av flygbilder i realtid.

Frivilliga Flygkårens medlemmar utför varje år uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länsstyrelser,Räddningstjänsteroch Försvarsmakten. Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket, Kommuner, Polisen och Sjöräddningen. Flygplanen vi använder är mindre enmotoriga flygplan som lämpar sig väl för våra uppdragstyper och är effektiva att operera. 

Med små och lätta flygplan kan FFK starta och landa från de flesta av landets över 100 flygfält. Vi tar oss snabbt fram till området där uppdragsgivaren behöverinformation från som skickas direkt till marken genom vårt system TBOS (ta bild och sänd). Uppdragsgivaren får i realtid uppdaterade bilder och kan med hjälp av RAKEL ge vidare instruktioner. FFK har även möjlighet att spana, eftersöka, leda fordon med mera från luften.

FFK är operatören för varje flygning och ansvarar för att flygningarna genomförs på ett säkert sätt utefter gällande regelverk för luftfart. FFK får sitt tillstånd att flyga från Transportstyrelsen som också är vår tillsynsmyndighet. För att nyttja den flygande resursen ska ett avtal sättas upp mellan er organisation och FFK.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share