Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Att vara medlem

Som medlem i FFK bidrar du till det svenska totalförsvaret!

Att vara medlem i en frivillig försvarsorganisation innebär att du med din tid och kunskap bidrar till det svenska totalförsvaret. Som medlem i FFK hjälper du myndigheter och organisationer från luften.

Pilot

Om du har ett flygcertifikat och uppfyller timkraven kan du efter att ha genomgått utbildning i FFK flyga som pilot på uppdrag. Att vara pilot i FFKär ett spännande och givande komplement till ditt normala flygande samtidigt som du bidrar till samhällsnytta. Du bestämmer själv hur mycket av din tid du kan ge till FFK och totalförsvaret.

Spanare

Om du inte har ett flygcertifikat kan du utbilda dig till att bli spanare i FFK. Som spanare sitter du i cockpit tillsammans med piloten och ansvarar för att totografera och rapportera till uppdragsgivaren under och efter flygningen. Du bistår piloten med navigering och är en viktig del i flygsäkerheten. För att bli spanare i FFK ska du genomgå relevant utbildning hos oss.

Stödmedlem

Även om du inte är en aktiv spanare eller pilot bidrar ditt medlemsskap till ett starkare totalförsvar. Som stödjande medlem får du våra nyhetsutskick och bidrar till FFK:s fortsatta tillväxt.

Ungdom

För medlemmar mellan 15-25 år erbjuder vi en ungdomsverksamhet nära anknutet till flyg och totalförsvar. Utöver flygläger och aktiviteter kan man utbilda sig till att bli spanare. Läs mer på vår ungdomshemsida.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share