Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

GU flyg

Som pilot i FFK utmanar du dig själv och bidrar till totalförsvaret!

För att bli pilot på uppdrag behöver du genomgå kursen ”Grundutbildning Flyg”. För att söka kursen ska du:

  1. Vara medlem
  2. Gått grundkursen
  3. Ha ett flygcertifikat
  4. Uppfylla timkraven och valts ut till aspirant till en flyggrupp

Att bli pilot i FFK passar dig som vill utmana dig själv i ditt flygande och bidra till det svenska totalförsvaret. Ditt uppdrag är att på ett säkert sätt ge möjligheten för spanaren att utföra sina uppgifter mot den uppdragsgivare som beställt uppdraget.

På kursen får du lära dig precisionsnavigering, uppdragsflygningar och lågflyg ned till 200ft. Du får även fördjupande kunskaper om färdplanering, flygsäkerhet och besättningssamarbete.

En stor del av kursen är praktisk övning i luften tillsammans med en flyginstruktör. Utbildningen är intensiv och kräver stort engagemang och flexibilitet från deltagarna.

Kursen är fyra dagar lång där teori och praktik varvas och hålls normalt på FFK:s kårstab i Västerås under vår och sommar. Under kursen bor du på FFK Kårstab och vi står för all kost. FFK ersätter även dina reskostnader och du har rätt till ersättning för din tid. Läs mer om ersättningar HÄR.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share