Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Specialiseringskurser

Efter en lyckad grundutbildning väntar specialiseringsutbildningar med din flyggrupp!

Efter att du genomgått din grundutbildning till spanare eller pilot och UWE blir du placerad i en flyggrupp. Tillsammans med gruppen utvecklar du dina kompetenser inom relevanta områden genom någon eller några av kurserna nedan. Kurserna är ofta korta och sker lokalt ute i landet. Tillsammans med din flyggrupp beslutar ni om vilka typer av kurser du ska gå. 

GU/RU Kraftnätsövervakning

Kraftnätsövervakning är ett av de uppdrag som FFK:s Flyginsatsgrupper ofta genomför. Det kan handla om besiktningar av kraftledningsgator efter stormar, eller inspektionsflygningar i samband med elavbrott. Kursen innehåller både en teoretisk och praktisk flygdel och genomförs i samarbete med Svenska Kraftnät.

GU/RU Search And Rescue,SAR

En specialutbildning för eftersök av försvunna personer. Under kursen får deltagarna lära sig att planera och genomföra sökinsatser från luften. Den teoretiska delen av utbildningen ger kunskap om vilka sökmönster som används och praktisk tillämpning sker med flygspaning efter utlagda mål i terrängen.

GU/RU Foto & Bild

Här får deltagarna en utbildning i FFK:s bildöverföringssystem TBOS, Tag Bild Och Sänd, som används för att förmedla lägesbilder från luften till våra uppdragsgivare.

GU/RU Väg & Järnväg

Utbildning i samarbete med Trafikverket för insatser i samband med bl.a trafikövervakning och felsökningar i järnvägsnätet.

GU/RU Span HV

Spaningsutbildning för piloter ingående i våra Hemvärnsflyggrupper. Deltagarna får lära sig att genomföra taktisk flygning i en miljö där en hotbild finns.

GU/RU Mek HV

En grundläggande utbildning med teknisk inriktning för medlemmar i Hemvärnsflyggrupper.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share