Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Kurser

KurserFrivilliga Flygkåren erbjuder sina medlemmar ett brett utbud av kurser för att ge piloter och spanare specialutbildning för olika typer av förekommande flyguppdrag.

De flesta av våra utbildningar genomförs i form av en grundutbildning, GU, och följs sedan upp med återkommande repetitionsutbildningar, RU, för att säkerställa hög kunskapsnivå hos våra besättningar.

Uppdaterad och aktuell lista med kurser och kurstillfällen finns alltid i FFK Pyramid. Logga in med ditt medlemsnummer här.

Kursplan 2024

Kursplan över planerade kurser för året 2024.
Beroende på yttre omständigheter programmet komma att förändras med kort varsel.

Anmälan och aktuellt information finns i FFK Pyramid kursbokning.

Start Slut Kursnamn Plats Behöriga grupper
2024-01-26 2024-01-27 307 Gruppchefsutbildning Västerås Elite Hotell HV,FIG,SIG
2024-01-27 2024-01-28 115 CPIL Möte Västerås Scandic
2024-02-12 2024-02-14 107 Grundkurs FFK Västerås
2024-02-17 2024-02-18 115 Länsflygchef möte Västerås
2024-02-18 2024-02-19 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-02-19 2024-02-20 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-02-20 2024-02-21 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-02-23 2024-02-25 271 FFK Ungdom Grundkurs, Västerås Västerås
2024-02-26 2024-02-27 203 GU Mek HV Västerås HV
2024-02-28 2024-02-28 211 Lärarutbildning Västerås
2024-02-29 2024-03-01 211 Flyglärarseminarie Västerås
2024-03-11 2024-03-13 107 Grundkurs FFK Västerås
2024-03-17 2024-03-18 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-03-18 2024-03-19 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-03-19 2024-03-20 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-03-22 2024-03-24 271 FFK Ungdom Grundkurs, Västerås Västerås
2024-03-24 2024-03-25 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-03-25 2024-03-26 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-03-26 2024-03-27 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-04-08 2024-04-10 108 GU Flyg Skåne FIG,SIG,HV,SJ
2024-04-08 2024-04-11 108 GU Flyg Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-04-22 2024-04-26 213 GU Spanare Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-04-22 2024-04-28 385 GU/RU Rote/Formation SIG Höganäs, ESMH SIG
2024-05-13 2024-05-16 108 GU Flyg Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-05-18 2024-05-22 112 RSÖ/RSU ESO FIG
2024-05-20 2023-05-28 385 GU/RU Rote/Formation SIG Eskilstuna, ESSU SIG
2024-05-26 2024-05-27 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-05-27 2024-05-31 213 GU Spanare Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-05-27 2024-06-02 385 GU/RU Rote/Formation SIG ESO SIG
2024-05-27 2024-05-28 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-05-28 2024-05-29 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-06-15 2024-06-20 272 GU Ungdom Fortsättningskurs Ålleberg, Falköping FFK Ungdom
2024-06-15 2024-06-16 409 Rikstämma ESO FFK Ungdom
2024-06-24 2024-06-28 213 GU Spanare Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-07-03 2024-07-08 281 GU Ungdomsläger Luleå Luleå FFK Ungdom
2024-07-13 2024-07-17 272 GU Ungdom Fortsättningskurs Ålleberg, Falköping FFK Ungdom
2024-08-05 2024-08-08 108 GU Flyg Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-08-19 2024-08-23 213 GU Spanare Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-09-02 2024-09-05 108 GU Flyg Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-09-16 2024-09-20 213 GU Spanare Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-10-07 2024-10-09 107 Grundkurs FFK Västerås
2024-10-25 2024-10-27 271 FFK Ungdom Grundkurs, Västerås Västerås FFK Ungdom
2024-10-28 2024-11-01 280 GU Ungdomsläger Linköping Linköping FFK Ungdom
2024-11-04 2024-11-06 107 Grundkurs FFK Västerås
2024-11-22 2024-11-24 271 FFK Ungdom Grundkurs, Västerås Västerås FFK Ungdom

 

Kursbeskrivningar:

FFK Grundkurs

Denna utbildning är första steget in i Frivilliga Flygkåren för alla medlemmar. Här får du en inblick i den breda verksamhet som bedrivs inom FFK, vilka olika typer av uppdrag som vi genomför, vilka krav som ställs på piloter och spanare och de utbildningar som erbjuds.

GU/RU Kraftnätsövervakning

Kraftnätsövervakning är ett av de uppdrag som FFK:s Flyginsatsgrupper ofta genomför. Det kan handla om besiktningar av kraftledningsgator efter stormar, eller inspektionsflygningar i samband med elavbrott. Kursen innehåller både en teoretisk och praktisk flygdel och genomförs i samarbete med Svenska Kraftnät.

GU/RU Search And Rescue,SAR

En specialutbildning för eftersök av försvunna personer. Under kursen får deltagarna lära sig att planera och genomföra sökinsatser från luften. Den teoretiska delen av utbildningen ger kunskap om vilka sökmönster som används och praktisk tillämpning sker med flygspaning efter utlagda mål i terrängen.

GU/RU Underwater Escape, UWEGU/RU Underwater Escape, UWE

Säkerhetsutbildning för evakuering ur flygplan under vatten. Genomförs i bassäng där deltagarna får öva sig i att ta sig ur en flygplanskabin under vattnet. En obligatorisk utbildning för alla medlemmar i våra flyggrupper.

GU/RU Foto & Bild

Här får deltagarna en utbildning i FFK:s bildöverföringssystem TBOS, Tag Bild Och Sänd, som används för att förmedla lägesbilder från luften till våra uppdragsgivare.

GU/RU Väg & Järnväg

Utbildning i samarbete med Trafikverket för insatser i samband med bl.a trafikövervakning och felsökningar i järnvägsnätet.

GU/RU Span HVGU/RU Span HV

Spaningsutbildning för piloter ingående i våra Hemvärnsflyggrupper. Deltagarna får lära sig att genomföra taktisk flygning i en miljö där en hotbild finns.

GU/RU Mek HV

En grundläggande utbildning med teknisk inriktning för medlemmar i Hemvärnsflyggrupper

 

FFK Ungdom har ett eget kurs- och lägerprogram som riktar till alla medlemmar mellan 14-25 år.Ungdomskurser

FFK Ungdom har ett eget kurs- och lägerprogram som riktar till alla medlemmar mellan 15-25 år. Mer information finns här >>

 

 

Ersättning

Samtliga kurser och specialutbildningar är kostnadsfria för FFK:s medlemmar.

Information om ersättningar hittar du här :
Ersättning vid utbildning >>

Kursanmälan

Intresseanmälningar till kurser görs här >>

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share