Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Kurser

KurserFrivilliga Flygkåren erbjuder sina medlemmar ett brett utbud av kurser för att ge piloter och spanare specialutbildning för olika typer av förekommande flyguppdrag.

De flesta av våra utbildningar genomförs i form av en grundutbildning, GU, och följs sedan upp med återkommande repetitionsutbildningar, RU, för att säkerställa hög kunskapsnivå hos våra besättningar.

Uppdaterad och aktuell lista med kurser och kurstillfällen finns alltid i FFK Pyramid. Logga in med ditt medlemsnummer här.

Kursplan 2023

Här finns en kursplan över planerade kurser för året 2023. Beroende på yttre omständigheter programmet komma att förändras med kort varsel.

Datum Kurs Plats
26/01 Länsflygchef möte Digital
27/01 CPIL möte Digital
28/01 Gruppchef möte Digital
3/2-5/2 FFK Ungdom Grundkurs Västerås
6/2-7/2 HV MEK Västerås
6/2-8/2 FFK Grundkurs Västerås
8/2-9/2 UWE Västerås
1/3-3/3 Lärarutbildning / FI Seminarium Västerås
20/3-22/3 FFK Grundkurs Västerås
22/3-23/3 UWE Västerås
31/3-2/4 FFK Ungdom Grundkurs Västerås
11/4-14/4 GU Flyg Västerås
24/4-27/4 GU Spanare Västerås
6/5-7/5 RSU Teori Västerås
8/5-11/5 GU Flyg Västerås
26/5-31/5 RSU Mora
12/6-15/6 GU Spanare Västerås
17/6-22/6 Fortsättning FFK Ungdom Ålleberg
26/6-29/6 GU Flyg Västerås
1/7-8/7 Bunge läger Gotland
3/7-6/7 GU Spanare Västerås
5/7- Läger FFK Ungdom Luleå
15/7-20/7 Fortsättning FFK Ungdom Ålleberg
31/7-3/8 GU Flyg Västerås
9/8- Läger FFK Ungdom Ronneby
14/8-17/8 GU Flyg Västerås
28/8-31/8 GU Spanare Västerås
2/10-4/10 FFK Grundkurs Västerås
4/10-5/10 UWE Västerås
27/10-29/10 FFK Ungdom Grundkurs Västerås
30/10-3/11 Läger FFK Ungdom Linköping
6/11-8/11 FFK Grundkurs Västerås
8/11-9/11 UWE Västerås
24/11-26/11 FFK Ungdom Grundkurs Västerås

Kursbeskrivningar:

FFK Grundkurs

Denna utbildning är första steget in i Frivilliga Flygkåren för alla medlemmar. Här får du en inblick i den breda verksamhet som bedrivs inom FFK, vilka olika typer av uppdrag som vi genomför, vilka krav som ställs på piloter och spanare och de utbildningar som erbjuds.

GU/RU Kraftnätsövervakning

Kraftnätsövervakning är ett av de uppdrag som FFK:s Flyginsatsgrupper ofta genomför. Det kan handla om besiktningar av kraftledningsgator efter stormar, eller inspektionsflygningar i samband med elavbrott. Kursen innehåller både en teoretisk och praktisk flygdel och genomförs i samarbete med Svenska Kraftnät.

GU/RU Search And Rescue,SAR

En specialutbildning för eftersök av försvunna personer. Under kursen får deltagarna lära sig att planera och genomföra sökinsatser från luften. Den teoretiska delen av utbildningen ger kunskap om vilka sökmönster som används och praktisk tillämpning sker med flygspaning efter utlagda mål i terrängen.

GU/RU Underwater Escape, UWEGU/RU Underwater Escape, UWE

Säkerhetsutbildning för evakuering ur flygplan under vatten. Genomförs i bassäng där deltagarna får öva sig i att ta sig ur en flygplanskabin under vattnet. En obligatorisk utbildning för alla medlemmar i våra flyggrupper.

GU/RU Foto & Bild

Här får deltagarna en utbildning i FFK:s bildöverföringssystem TBOS, Tag Bild Och Sänd, som används för att förmedla lägesbilder från luften till våra uppdragsgivare.

GU/RU Väg & Järnväg

Utbildning i samarbete med Trafikverket för insatser i samband med bl.a trafikövervakning och felsökningar i järnvägsnätet.

GU/RU Span HVGU/RU Span HV

Spaningsutbildning för piloter ingående i våra Hemvärnsflyggrupper. Deltagarna får lära sig att genomföra taktisk flygning i en miljö där en hotbild finns.

GU/RU Mek HV

En grundläggande utbildning med teknisk inriktning för medlemmar i Hemvärnsflyggrupper

 

FFK Ungdom har ett eget kurs- och lägerprogram som riktar till alla medlemmar mellan 14-25 år.Ungdomskurser

FFK Ungdom har ett eget kurs- och lägerprogram som riktar till alla medlemmar mellan 15-25 år. Mer information finns här >>

 

 

Ersättning

Samtliga kurser och specialutbildningar är kostnadsfria för FFK:s medlemmar.

Information om ersättningar hittar du här :
Ersättning vid utbildning >>

Kursanmälan

Intresseanmälningar till kurser görs här >>

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share