Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Planerade kurser

KurserFrivilliga Flygkåren erbjuder sina medlemmar ett brett utbud av kurser!

De flesta av våra utbildningar genomförs i form av en grundutbildning, GU, och följs sedan upp med återkommande repetitionsutbildningar, RU, för att säkerställa hög kunskapsnivå hos våra besättningar. Utbildningsvägen skiljer sig beroende på vilken flyggrupp du väljer att tillhöra och om du är pilot eller spanare. Samtliga utbildningsvägar börjar dock med en grundkurs.

Kursanmälan

Intresseanmälningar till kurser görs här >>

Ersättning

Samtliga kurser och specialutbildningar är kostnadsfria för FFK:s medlemmar.

Information om ersättningar hittar du här :
Ersättning vid utbildning >>

Kursplan 2024

Kursplan över planerade kurser för året 2024.
Beroende på yttre omständigheter programmet komma att förändras med kort varsel. Uppdaterad och aktuell lista med kurser och kurstillfällen finns alltid i FFK Pyramid. Logga in med ditt medlemsnummer här.

Start Slut Kursnamn Plats Behöriga grupper
2024-01-26 2024-01-27 307 Gruppchefsutbildning Västerås Elite Hotell HV,FIG,SIG
2024-01-27 2024-01-28 115 CPIL Möte Västerås Scandic
2024-02-12 2024-02-14 107 Grundkurs FFK Västerås
2024-02-17 2024-02-18 115 Länsflygchef möte Västerås
2024-02-18 2024-02-19 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-02-23 2024-02-25 271 FFK Ungdom Grundkurs, Västerås Västerås
2024-02-28 2024-02-28 211 Lärarutbildning Västerås
2024-02-29 2024-03-01 211 Flyglärarseminarie Västerås
2024-03-11 2024-03-13 107 Grundkurs FFK Västerås
2024-03-17 2024-03-18 113 GU/RU UWE Mora HV,SIG,FIG,SJ
2024-03-22 2024-03-24 271 FFK Ungdom Grundkurs, Västerås Västerås
2024-04-08 2024-04-11 108 GU Flyg Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-04-22 2024-04-26 213 GU Spanare Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-04-22 2024-04-28 385 GU/RU Rote/Formation SIG Höganäs, ESMH SIG
2024-05-13 2024-05-16 108 GU Flyg Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-05-24 2024-05-29 112 RSÖ/RSU ESO FIG
2024-05-20 2023-05-28 385 GU/RU Rote/Formation SIG Eskilstuna, ESSU SIG
2024-05-27 2024-05-31 213 GU Spanare Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-05-27 2024-06-02 385 GU/RU Rote/Formation SIG ESO SIG
2024-06-15 2024-06-20 272 GU Ungdom Fortsättningskurs Ålleberg, Falköping FFK Ungdom
2024-06-15 2024-06-16 409 Rikstämma ESO FFK Ungdom
2024-06-24 2024-06-28 213 GU Spanare Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-07-03 2024-07-08 281 GU Ungdomsläger Luleå Luleå FFK Ungdom
2024-07-20 2024-07-25 272 GU Ungdom Fortsättningskurs Ålleberg, Falköping FFK Ungdom
2024-08-05 2024-08-08 108 GU Flyg Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-08-19 2024-08-23 213 GU Spanare Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-09-02 2024-09-05 108 GU Flyg Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-09-16 2024-09-20 213 GU Spanare Västerås FIG,SIG,HV,SJ
2024-10-07 2024-10-09 107 Grundkurs FFK Västerås
2024-10-25 2024-10-27 271 FFK Ungdom Grundkurs, Västerås Västerås FFK Ungdom
2024-10-28 2024-11-01 280 GU Ungdomsläger Linköping Linköping FFK Ungdom
2024-11-04 2024-11-06 107 Grundkurs FFK Västerås
2024-11-22 2024-11-24 271 FFK Ungdom Grundkurs, Västerås Västerås FFK Ungdom

 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share