Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Ersättning från FFK

Ersättning från Frivilliga Flygkåren

Med ditt frivilliga engagemang bidrar du till den svenska samhällsnyttan, samtidigt som du ökar din flygerfarenhet. Dessutom går du kostnadsfritt (dvs. du betalar inte för att gå en utbildning) på våra centrala utbildningar där resor, kost och logi ingår. 

De ekonomiska medel vi får från våra myndigheter täcker dessvärre inte reseersättning för möten, övningar och skarpa uppdrag, utan endast deltagande på kurs eller vid brandflyguppdrag.  

Information om övriga ersättningar vid utbildningar hittar du här>>

Här ansöker du om intyg för ”Sjukpenninggrundande inkomst”, SGI: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/ersattningar_a_o/ersattningar-for-dig-som-tjanstgor-inom-totalforsvaret

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share