Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Grundkursen

Alla nya piloter och spanare börjar sin utbildning med Grundkursen.

 

Grundkursen är det första steget in i Frivilliga Flygkåren för alla medlemmar. Här får du en inblick i den breda verksamhet som bedrivs inom FFK, vilka olika typer av uppdrag som vi genomför, vilka krav som ställs på piloter och spanare och de utbildningar som erbjuds. Efter kursen kan du placeras som aspirant till en flyggrupp, antingen som pilot eller spanare. När du är placerad som aspirant kan du fortsätta din utbildning enligt den utbildningsväg som gäller för din befattning och flyggrupp. 

Kursen hålls på FFK:s kårstab i Västerås och är tre dagar lång. Grundkursen genomförs normalt två gånger på våren och två gånger på hösten. Utbildningen är till största delen teoretisk med undantag för praktisk övning i HLR och brandbekämpning.

Under kursen bor du på FFK Kårstab och vi står för all kost. FFK ersätter även dina reskostnader och du har rätt till ersättning för din tid. Läs mer om ersättningar HÄR.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share