Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

FFK Driftfärdplan

FFK Driftfärdplan version 1-14 samt fartlinjaler för markering av minutstreck på karta. Datum: 2021-01-01 Uppdatering: Plats för signatur av befälhavare. Befälhavare signerar driftfärdplan efter genomförd flygning. Driftfärdplan ska sedan sparas under minst 3 månader. Lagring kan  ske elektroniskt (skannat dokument) eller på enklaste sätt i en pärm.   FFK Driftfärdplan version 1-13 Uppdateringar: Dev och...
Read More
1 2
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share