Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Instruktion inför FFK-PFT

Instruktion inför en FFK-PFT. Denna version av instruktionen innehåller lågflyg. Lågflygdelen av FFK-PFT utförs endast äver vatten och endast med elever som har genomgått utbildning för återtag av lågflygbehörighet. Tänk på att: en FFK-PFT är en betald flygtimme med lärare. målet är höja din flygskicklighet ge dig som FFK-pilot tillfälle att träna och bli en...
Read More
1 4 5 6 7
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share