Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Instruktion inför FFK-PFT

Instruktion inför en FFK-PFT. En FFK-PFT är en betald flygtimme med lärare. Målet är höja din flygskicklighet och ge dig som FFK-pilot tillfälle att träna och bli en bättre pilot. Använd denna möjlighet på bästa sätt!
Read More
1 2 3 4 5
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share