Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

FFK-Nytt

Läsarundersökning

  1. Vad tycker du om kvaliteten på FFK Nytt som tidning?

  2. Hur stor del av innehållet i tidningen brukar du läsa?

  3. Vilket innehåll i tidningen intresserar dig mest? (välj max två alternativ)

  4. Är det något som du saknar eller vill se mer av i tidningen? (öppen fråga)

  5. Är det någon typ av material som du vill se mindre av i tidningen? (öppen fråga)

  6. Hur ofta ska FFK Nytt komma ut?

  7. Hur vill du att FFK Nytt ska ges ut?

  8. Har du några synpunkter som du tycker är viktiga att vi tar med oss när det gäller utformning och innehåll i FFK Nytt? (öppen fråga)

  9. Jag som fyllt i enkäten är:

  10. Vilken funktion har du i FFK?

  instagram default popup image round
  Follow Me
  502k 100k 3 month ago
  Share