Flygplanslistan

Listan över FFK:s tillgängliga flygplan

Listan är automatiskt uppdaterad från FFK: flygplansregister.


FFK Status

Färgen vid registreringsbeteckningen visar flygmaskinens FFK-status, enligt beskrivningen nedan.

Till höger om registreringsbeteckningen står ett datum för försäkringen. Detta är det datum som Kårstaben har registrerat för flygmaskinen. Datum är markerat  GUL om försäkringen går ut inom 30 dagar. Om datumet är RÖTT har försäkringen gått ut och flygmaskinen kan inte användas i FFK:s verksamhet innan en ny kopia av försäkringen skickats till Kårstaben.

Kopior på flygplansförsäkring ska löpande skickas in till Kårstaben.

“Försäkringsbrevet” och “Certificate of Insurance” ska skickas till:
avtal@ffk.se

OBSERVERA att ett ”mobilfoto” på handlingar inte är godkänt! Skicka alltid in en skannad kopia på handlingen för att undvika problem.

Flygplansprislista

FFK ersätter flygplansägare enligt en fastställd prislista. Flygplansprislista 2017-01-01

Status GRÖN

Ett grönt flygplanet kan användas all verksamhet inom FFK. Insatsflyg, KFÖ, SÖF, lågflyg enligt bruksflygregler och egen-/individuell- träningsflygning.

 • För att ett flygplan ska bli GRÖN krävs följande, aktuella handlingar:
  • Flygplansavtal mellan ägare och FFK.
  • Avtal mellan 145 eller F-verkstad och ägaren
  • Avtal mellan en CAMO-organisation och ägaren
  • Gälland KASKO-försäkring där FFK står med som medförsäkrad. Uppdateras en gång per år!
 • Dessa avtal måste finnas lagrade och registrerade på Kårstaben innan status sätts till GRÖN..

Status GUL

Ett GULT flygplan kan endast användas för egen-/individuell- träningsflygning UTOM LÅGFLYG. GULT flygplan kan inte användas för flygning under övningstid vid KFÖ/SÖF.
FFK-PFT inklusive lågflyg kan utföras med en av FFK godkänt flyglärare med ett gult flygplan.

Piloten ansvarar vid varje flygning att flygplanet är luftvärdigt och uppfyller gällande regler för privatflyg.

 • För att ett flygplan ska bli GUL krävs följande, aktuella handlingar:
  • Flygplansavtal mellan ägaren och FFK.
  • Giltig KASKO-försäkring där FFK finns med som medförsäkrad.
 • Dessa avtal och handlingar måste finnas registrerade och lagrade hos Kårstaben innan status sätts till GUL.

Status RÖD

 • Om ett flygplan saknar någon av handlingarna, eller om försäkringen har gått ut sätts till status RÖD och flygplanet kan inte längre användas inom någon FFK-verksamhet.
 • För att ändra status krävs att man skickar in nya och uppdaterade handlingar till Kårstaben.

Login

4 × 3 =

Lost your password?