Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Flygplanslistan

Listan över FFK:s tillgängliga flygplan finns publicerad i FFK Pyramid.

En lista med status på flygplan och för vilka uppdrag ett flygplan kan användas inom FFK finns publicerad i Pyramid.
Logga in med din vanliga medlemsinloggning via ”Mina Sidor”

Listan över aktiva flygplan finns under fliken ”Flygplan i ”Medlemscentralen”, ”Länscentralen”, ”Gruppchefscentralen” och i ”Flyglärarcentralen”

 

Flygplansprislista

FFK ersätter flygplansägare enligt en fastställd prislista som publiceras i Pyramid.  Eventuella frågor kring prislistan, kontakta kårstaben eller länsflygchef i berört län.

FFK Status

Färgen vid registreringsbeteckningen visar FFK-status.

Status GRÖN

Ett grönt flygplanet kan användas all verksamhet inom FFK.

För att ett flygplan ska bli GRÖN krävs följande aktuella handlingar:
* Flygplansavtal mellan ägare och FFK.
* Avtal mellan 145 eller F-verkstad och ägaren
* Avtal mellan en CAMO-organisation och ägaren
* Gälland KASKO-försäkring där FFK står med som medförsäkrad.

Status GUL

Ett GULT flygplan kan användas för besättningsträning och FFK-PFT.
Befälhavaren ansvarar vid varje flygning att flygplanet är luftvärdigt och uppfyller gällande regler för privatflyg.

För att ett flygplan ska bli GUL krävs följande, aktuella handlingar:
* Flygplansavtal mellan ägaren och FFK.
* Giltig KASKO-försäkring där FFK finns med som medförsäkrad.
Dessa avtal och handlingar måste finnas registrerade och lagrade hos Kårstaben innan status sätts till GUL.

Status RÖD

Om ett flygplan saknar någon av handlingarna, eller om försäkringen har gått ut sätts till status RÖD och flygplanet kan inte längre användas inom någon FFK-verksamhet.
För att ändra status krävs att man skickar in nya och uppdaterade handlingar till Kårstaben. Uppdatering av flygplansdokument sker genom FFK Pyramid.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share