Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Flygplanslistan

Listan över FFK:s tillgängliga flygplan

Listan är automatiskt uppdaterad från FFK:s flygplansregister.

Flygplansprislista

FFK ersätter flygplansägare enligt en fastställd prislista. Flygplansprislista 2019-10-01

FFK Status

Färgen vid registreringsbeteckningen visar FFK-status.

Till höger om registreringsbeteckningen står datum för försäkringen. Datum är markeras GUL om försäkringen går ut inom 30 dagar. Om datumet är RÖTT har försäkringen gått ut och flygplanet kan inte användas i FFK:s verksamhet innan en ny kopia av försäkringen skickats till Kårstaben.

Status GRÖN

Ett grönt flygplanet kan användas all verksamhet inom FFK.

För att ett flygplan ska bli GRÖN krävs följande aktuella handlingar:
* Flygplansavtal mellan ägare och FFK.
* Avtal mellan 145 eller F-verkstad och ägaren
* Avtal mellan en CAMO-organisation och ägaren
* Gälland KASKO-försäkring där FFK står med som medförsäkrad.

Status GUL

Ett GULT flygplan kan användas för egenträning, brandflyg och FFK-PFT.
Befälhavaren ansvarar vid varje flygning att flygplanet är luftvärdigt och uppfyller gällande regler för privatflyg.

För att ett flygplan ska bli GUL krävs följande, aktuella handlingar:
* Flygplansavtal mellan ägaren och FFK.
* Giltig KASKO-försäkring där FFK finns med som medförsäkrad.
Dessa avtal och handlingar måste finnas registrerade och lagrade hos Kårstaben innan status sätts till GUL.

Status RÖD

Om ett flygplan saknar någon av handlingarna, eller om försäkringen har gått ut sätts till status RÖD och flygplanet kan inte längre användas inom någon FFK-verksamhet.
För att ändra status krävs att man skickar in nya och uppdaterade handlingar till Kårstaben. Enklast sker detta genom FFK Pyramid.

Login

15 + 15 =

Lost your password?