Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

GDPR

GDPR inom Frivilliga Flygkåren

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

För att behandla en medlems personuppgifter kräver den nya lagstiftningen, GDPR att:

  • Det finns en laglig avsikt
  • Det finns lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet
  • Medlem (och/eller medlems vårdnadshavare) informeras och känner till sina rättigheter
  • Du (eller någon annan som är involverad i processen) inte använder uppgifterna för annat ändamål
  • Medlemens uppgifter raderas så snart syftet med behandlingen inte längre är giltigt

 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share