Kårstaben

Mail på Kårstaben

Om du skickar in uppgifter via mail använder du följande adresser:
Flygrapporter skickas till: flygrapport@ffk.se
Störningsrapporter skickas till: asr@ffk.se
Medlemsinformation, cert, flugna timmar m.m. skickas till: medlem@ffk.se
Flygplansavtal inkl. försäkringar skickas till: avtal@ffk.se
Beställa en FFK-PFT skickas till: pft@ffk.se
Journaler från flygutbildningar ex.vis FFK-PFT, spaningskurs mfl. skickas till: journal@ffk.se
Reseräkningar och allting som har med ekonomi att göra skickas till: ekonomi@ffk.se
Övningsinformation, planerade övningar, rapporter m.m. skickas till: ovning@ffk.se

Personal på Kårstaben

Lars-Göran Johansson

Kårchef

Lars-Göran är Kårchef och leder verksamheten på Kårstaben.

Ulf Karlsson

Stf. Kårchef & Ekonomi

Uffe sköter om vår ekonomi och rapportering till myndigheter. Han är även ställföreträdande Kårchef.

Hans Jörnén

Flygchef & IT

Hasse är flygchef, ansvarig för FIG/RG -grupperna och IT-ansvarig på kårstaben.

Daniel Jansson

Ansvarig Försvarsmakten

Daniel sköter alla kontakter med HV/SIG-flyget och försvarsmakten.

Lotta Andersson

Ekonomi Kårstaben

Lotta sköter Kårstabens bokföring och arrangemang kring mat, boende och lokaler.

Helene de Mander

Ekonomi Länsavdelningar & Medlemsregister

Helene sköter länens bokföring, medlemsregister och arrangemang kring mat, boende och lokaler.

Jenny Lindgren

Kursadministration

Jenny sköter kursadministration.

Anna-Lena Wickman

.

Emelie Andersson

Flygrapporter och Fakturering

Emelie arbetar med flygrapporter, fakturering och flygplansregistret (flygplansavtal, verkstadsavtal och försäkringar).

Alice Wallin

Young Pilots

Alice är ansvarig för Young Pilots.
 
Lärare & Konsulter:
Tommy Wirén 070-747 57 21 tommy@ffk.se
FFK Nytt:
Layout, Sandra Häggander red@ffk.se

 

Login

nio + nio =

Lost your password?