Kårstaben

Mail till Kårstaben

Om du skickar in uppgifter via mail använder du följande adresser:
Flygrapporter skickas till: flygrapport@ffk.se
Störningsrapporter skickas till: asr@ffk.se
Medlemsinformation, cert, flugna timmar m.m. skickas till: medlem@ffk.se
Flygplansavtal inkl. försäkringar skickas till: avtal@ffk.se
Beställa en FFK-PFT skickas till: journal@ffk.se
Journaler från flygutbildningar ex.vis FFK-PFT, spaningskurs mfl. skickas till: journal@ffk.se
Reseräkningar och allting som har med ekonomi att göra skickas till: ekonomi@ffk.se
Övningsinformation, planerade övningar, rapporter m.m. skickas till: ovning@ffk.se

Personal på Kårstaben

Thomas Alexandersson

Kårchef

Thomas är Kårchef. Ansvarig för FFK organisation.

Hans Jörnén

Flygchef & IT

Hasse är flygchef, ansvarig för FIG/RG -grupperna och IT-ansvarig på kårstaben.

Marita Collander

Ekonomichef Kårstaben

Marita ansvarar för Kårstabens bokföring.

Daniel Jansson

Stf Kårchef

Daniel sköter alla militära kontakter.

Helene de Mander

Ekonomi Länsavdelningar & Medlemsregister

Helene sköter länens bokföring, medlemsregister och arrangemang kring mat, boende och lokaler.

Jenny Lindgren

Kursadministration

Jenny sköter kursadministration.

Natalia Grudzinska

Flygrapporter och Fakturering

Natalia arbetar med flygrapporter, brandflyg-rapportering och fakturering.

Alice Wallin

Young Pilots

Alice är ansvarig för Young Pilots.
 

Lärare & Konsulter:

Tommy Wirén 070-747 57 21 tommy@ffk.se
FFK Nytt:
Layout, Sandra Häggander red@ffk.se

 

Login

arton − 15 =

Lost your password?