Kårstaben

Mail till Kårstaben

Om du skickar in uppgifter via mail använder du följande adresser:
Flygrapporter skickas till: flygrapport@ffk.se
Störningsrapporter skickas till: asr@ffk.se
Medlemsinformation, cert, flugna timmar m.m. skickas till: medlem@ffk.se
Flygplansavtal inkl. försäkringar skickas till: avtal@ffk.se
Beställa en FFK-PFT skickas till: journal@ffk.se
Journaler från flygutbildningar ex.vis FFK-PFT, spaningskurs mfl. skickas till: journal@ffk.se
Reseräkningar och allting som har med ekonomi att göra skickas till: ekonomi@ffk.se
Övningsinformation, planerade övningar, rapporter m.m. skickas till: ovning@ffk.se

Personal på Kårstaben

Thomas Alexandersson

Kårchef

Thomas är Kårchef. Ansvarig för FFK organisation.

Hans Jörnén

Flygchef & IT

Hasse är flygchef, ansvarig för FIG/RG -grupperna och IT-ansvarig på kårstaben.

Marita Collander

Ekonomichef Kårstaben

Marita ansvarar för Kårstabens bokföring.

Daniel Jansson

Stf Kårchef

Daniel sköter alla militära kontakter.

Helene de Mander

Ekonomi Länsavdelningar & Medlemsregister

Helene sköter länens bokföring, medlemsregister och arrangemang kring mat, boende och lokaler.

Jenny Lindgren

Kursadministration

Jenny sköter kursadministration.

Emelie Andersson

Flygrapporter och Fakturering

Emelie arbetar med flygrapporter, fakturering och flygplansregistret (flygplansavtal, verkstadsavtal och försäkringar).

Alice Wallin

Young Pilots

Alice är ansvarig för Young Pilots.
 

Lärare & Konsulter:

Tommy Wirén 070-747 57 21 tommy@ffk.se
FFK Nytt:
Layout, Sandra Häggander red@ffk.se

 

Login

19 − två =

Lost your password?