Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Ny ordförande i FFK

Roland Ekenberg

Den förre rikshemvärnschefen, generalmajoren Roland Ekenberg, har utsetts till ny ordförande för Frivilliga Flygkåren, FFK.

– Att vara förtroendevald är bland det finaste man kan vara och jag ser mycket fram emot att få leda FFK som är en organisation vars verksamhet drivs på ett professionellt sätt och fyller en synnerligen viktig funktion i Sveriges krisberedskap, säger Roland Ekenberg.

63-årige Roland Ekenberg har en mer än 40-årig militär karriär bakom sig och efterträder Lennart Myhlback som avgår efter 15 år som FFK:s ordförande.

Under sin tid som Rikshemvärnschef har Roland Ekenberg haft ett nära samarbete med FFK och är väl förtrogen med den verksamhet som bedrivs både militärt och civilt.

– FFK står som frivillig försvarsorganisation inför en spännande framtid där det inom kort kommer att fattas ett totalförsvarsbeslut med intressanta frågor för oss såväl ur det militära som civila perspektivet. Att få vara med och fortsätta utveckla organisationens verksamhet känns väldigt stimulerande och roligt, säger Ekenberg.

Utnämningen av Roland Ekenberg till ny ordförande skedde i samband med Frivilliga Flygkårens Riksstämma som med anledning av coronapandemin genomfördes digitalt.

– Vi är mycket tacksamma över att Roland Ekenberg valde att tacka ja till detta viktiga uppdrag. Han har under sin tid som rikshemvärnschef profilerat sig som en handlingens man och på ett strålande sätt utvecklat Hemvärnet och dess verksamhet, säger FFK:s kårchef Thomas Alexandersson och fortsätter:

– Samtidigt vill jag på hela flygkårens vägnar rikta ett stort och varmt tack till Lennart Myhlback för allt han gjort för verksamheten under de senaste 15 åren. Lennart har med sin långa erfarenhet av svensk krisberedskap betytt mycket för att FFK har kunnat utvecklas till den kompetenta organisation den är idag.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share