Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

Rapportering av flygtid

Flygrapporter:

För att hanteringen av flygrapporter ska bli så smidigt som möjligt och för att klubbarna inte ska behöva vänta för länge på sina pengar behöver vi hantera våra flygrapporter bättre. Vi har sett att rapporteringen via vår webbrapport har ökat vilket gör att informationen är mer korrekt då än om man använder sig av PDF-blanketten. Helst vill vi att alla använder sig av webbrapporten i första hand.

De som automatiskt får en kopia på flygrapporten, då den rapporteras in via webbformuläret, är den som skickar in rapporten samt Länsflygchef, Stf länsflygchef, CPIL och Stf CPIL. Det finns även ytterligare ett fält där man kan skriva in ytterligare en mailadress, förslagsvis fyller man i sin gruppchefs (FIG-chef, HV-chef etc.) mailadress.

Du hittar rapporteringen via FFK Pyramid. Logga in via den här länken: https://medlem.ffk.se

Start-/landningsavgifter:

För att flygplansägarna ska få betalt för de start- och landningsavgifter som faktureras till flygplansägarna då flygplanen ej har start-/landningskort behöver vi få in antal, pris och vilken flygplats det gäller. Framgår inte det eller är det något som är oklart, görs ingen utbetalning till flygplansägaren förrän vi får fakturan (som ägaren fått från flygplatsen där start/landningen gjordes på) från flygplansägaren med rätt uppgifter om pris och antal. I efterhand betalas då ersättningen ut till flygplansägaren och faktura skickas ut om det t.ex. är försvarsmakten som ska betala.

Bränsleavdrag:

Vi gör inte längre några bränsleavdrag på uppdragen/flygrapporterna. FFK hyr flygplanen inklusive bränsle vilket betyder att flygplansägaren står för bränslet. Ersättningen som flygplansägaren får baseras på det högsta bränslepriset i landet vilket ligger på 23 kr/liter. Tankas det på annan ort än hemmabas faktureras flygplansägaren i första hand, i särskilda fall (vid FFK-kurser) faktureras FFK och då fakturerar vi i efterhand de flygplansägare vars flygplan har tankat på annan ort. På fakturan till oss är det då väldigt viktigt att det står vilket flygplan som har tankat och hur många litrar samt vilket datum tankningen ägde rum.

Flottörer/skidor:

För att få ersättning för flottörer/skidor måste detta fyllas i, det finns ett fält under tillägg i webbformuläret. Om det inte anges utgår ingen ersättning för detta till flygplansägaren.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share