Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

FIG - Flyginsatsgrupp

FIG-FlyginsatsgruppFlyginsatsgrupperna består av FFK-medlemmar som övas specifikt för att kunna utföra uppdrag till stöd för det civila samhället.

Det kan till exempel vara kraftledningsinspektion, trafikövervakning, fotouppdrag eller eftersök av försvunna personer. Från luften är det lätt att skapa sig en bild av komplexa situationer och att leda och samordna insatser. Samordning kan ske via RAKEL, flygradio och FFK:s eget system för att leverera GEO-taggade bilder i nära realtid., TBOS, Ta Bild Och Sänd.

Även efter den akuta krisen kan överflygningar ge många fördelar: Vilka skador har uppkommit? Vilken framryckningsväg är lämpligast för reparations-personalen?

FIG-grupperna finns i varje län och har 2-timmars beredskap. Som medlem i en FIG-grupp får du specialutbildning för den typ av uppdrag du förväntas utföra.

Här kan du titta närmare på den utbildningsstege som FFK tillämpar för placering någon av våra flyggrupper>>

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share