Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

HV - Hemvärnsflyg

HV - HemvärnsflygHemvärnsflyget skapades 1993 på uppdrag från Försvarsmakten. Detta är militära flyggrupper som ingår som en fast del i hemvärnsbataljonerna. Piloterna ingår i hemvärnet och klassificeras som stridande personal.
I dag finns 32 grupper med hemvärnspiloter över hela landet varav 14 grupper bildar 7 troppar i Hv-Undkompanierna.
Hemvärnsflyggrupperna övar såväl i luften som på marken med närmast baserade hemvärnsbataljon.
Hemvärnspiloterna genomgår ett fast utbildningsprogram och skriver tjänstgöringsavtal med försvarsmakten. De kallas regelbundet till övningar där olika typer av uppdragflyg varvas med med marktjänst som pistolskytte och skyddstjänst.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share

Login

fyra × 2 =

Lost your password?