Frivilliga Flygkåren - FFK
Frivilliga Flygkåren - FFK

SIG - Sjöinformationsgrupp

SIG - SjöinformationsgruppFFK och Marinen

FFK flyger dagligen sjöövervakningsuppdrag för Marinen, huvudsakligen för att identifiera och dokumentera mål i farvattnen runt Sveriges kuster. Under dessa uppdrag används AIS, Automatic Identification System, som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser, t.ex direkt i en iPad ombord i flygplanet.

FFK kan även bistå med eftersök vid sjöräddningen eller hjälpa till vid oljeutsläpp. Sjöövervakningen bedrivs från ett 10-tal platser runt hela den svenska kusten, omkring 250 FFK-medlemmar deltar i arbetet.

Sjöinformationsgrupperna, SIG, bildades 2005 och är en avdelning som liknar hemvärnsflyget. Piloterna är avtalsbundna till Marinen och kan kallas ut i samband med kriser av olika slag.

SIG-grupperna agerar ofta i så kallad rote där två flygplan flyger tillsammans och är en självständig resurs för bl.a. sjöinformationskompanierna. SIG-grupperna kallas ofta in för tjänstgöring i samband med större nationella och internationella övningar.

Kraven på flygförarna i SIG är höga och dessa grupper lägger mycket tid på övning och samverkan.

Här kan du titta närmare på den utbildningsstege som FFK tillämpar för placering någon av våra flyggrupper>>

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share