FIG

FIG - Flyginsatsgrupp

FIG – Flyginsatsgrupp

Flyginsatsgrupperna består av FFK-medlemmar som övas specifikt för att kunna utföra de svårare uppdragen. Från luften är det lättare att skapa sig en bild av komplexa situationer och att leda och samordna insatser. Samordning kan ske via RAKEL, flygradio och FFK:s eget system (TBOS) för att leverera GEO-taggade  bilder i nära realtid. Även efter den akuta krisen kan överflygningar ge många fördelar: Vilka skador har uppkommit? Vilken väg är lämpligast för reparations-personalen? FIG-grupperna finns i varje län och går beredskap.

Login

nio + två =

Lost your password?